Zaakgelastigde Zuid-Korea bespreekt investeringsmogelijkheden met minister Kuldipsingh – Interesse in bauxietsector

De tijdelijke zaakgelastigde van de Republiek Korea, Seung-chul Yeo met als standplaats Caracas (Venezuela), heeft donderdag 21 juli een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Rishma Kuldipsingh van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (kortweg EZ). Tijdens de ontmoeting werd dieper ingegaan op de goede relatie tussen de Republiek Korea en Suriname. Ook zijn de investeringsmogelijkheden voor Suriname besproken met de zaakgelastigde. 

Seung-chul Yeo is geïnteresseerd in de bauxietsector en wil meer informatie over een samenwerking. Er zal informatie worden uitgewisseld met de zaakgelastigde over de verschillende sectoren. De minister ziet de interesse van buitenlandse investeerders als een goed teken voor de ontwikkeling van het land, met name voor wat betreft werkgelegenheid. 

Minister Kuldipsingh heeft aangegeven dat zij in 2017 heeft deelgenomen aan een online cursus van Korea omtrent ondernemerschap, waarbij zij onder de indruk was van hoe Korea zich na de oorlog van 1950-1953 is gaan ontwikkelen.  Volgens de bewindsvrouwe is Suriname in een crisis en biedt dit beleefdheidsbezoek een goede kans voor Suriname om ook de strategische werkwijze aan te leren van Korea hoe het land verder te ontwikkelen. 

De minister heeft benadrukt, dat zij toerisme in Suriname een boost wil geven, omdat Suriname veel meer te bieden heeft aan de wereld dan tot nu toe tot uiting is gekomen. 

Tot slot werd ook gesproken over vaktrainingen waarbij kennisuitwisseling in specifieke sectoren kan plaatsvinden ten behoeve van capaciteitsversterking van het personeel van EZ en de ontwikkeling van het land.

error: Kopiëren mag niet!