SPWE traint 16 medewerkers Hof van Justitie in “Leidinggeven en effectief communiceren”

Zestien medewerkers van het Hof van Justitie hebben donderdag 21 juli hun certificaat na afronding van de training “Leidinggeven en effectief communiceren” in ontvangst mogen nemen, zo meldt het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, AW&J. Het betreft zes griffiers, zes substituut-griffiers, twee griffiemedewerkers en twee sectiechefs. De training werd verzorgd door de Stichting Productie Werk Eenheden (SPWE), een werkarm van het ministerie van AW&J, op 2, 3 en 4 juli. 

De medewerkers hebben hiermee hun leiderschapskwaliteiten en communicatieve vaardigheden verder aangescherpt, waardoor zij nu nog meer in staat zijn effectiever te communiceren met zowel medewerkers als cliënten. Met de opgedane kennis wordt uiteindelijk verwacht dat de medewerkers goed benaderbaar zullen zijn en dat het ze een boost zal geven om effectiever met elkaar samen te werken. 

Voorafgaand aan het moment van de uitreiking van de certificaten, hebben de medewerkers op basis van praktijksituaties beargumenteerd hoe communicatie op een effectieve wijze toegepast kan worden ter versterking van de onderlinge samenwerking. 

Etienne Etman, directeur van SPWE, twijfelt er niet aan dat de opgedane kennis en het verschafte inzicht in leidinggeven in relatie tot communicatie, een aansporing zal zijn voor de medewerkers om het werkproces en de onderlinge interactie, waar nodig te verbeteren. Hij heeft de medewerkers erop geattendeerd, dat zij nimmer uit het oog mogen verliezen dat bij leidinggeven en de daarbij toegepaste communicatie de factor mens centraal staat en dat daarom vanuit de leefwereld van de mensen moet worden gehandeld. 

Hij is ervan overtuigd dat deze training de medewerkers tot grote steun zal zijn. Etman heeft hen op het hart gedrukt om altijd professioneel te blijven bij het uitoefenen van hun beroep. 

Jules de Rijp, directeur Bedrijfsvoering bij het Hof van Justitie, zei ingenomen te zijn met het feit dat met deze training een nieuw tijdperk is aangebroken voor de medewerkers bij het Hof van Justitie. Met ingang van 1 januari 2022 heeft het Hof een eigen begroting, waardoor het meer armslag heeft gekregen om te kunnen investeren in het personeel. De vraag vanuit het personeel naar trainingen kan nu meer dan ooit worden beantwoord. Deze training is volgens hem de eerste stap naar het verruimen van kennis, en het vergroten van competenties en vaardigheden bij de medewerkers. De Rijp stelt dat met deze training er meer inhoud kan worden gegeven aan de slogan van het hof “we bring justice to the people”. 

error: Kopiëren mag niet!