Ravaksur-woordvoerder Zunder: “Ontevredenheid burgers over koopkrachtdaling terecht”

De grote ontevredenheid van burgers over de sterke koopkrachtdaling van hun lonen en salarissen, waardoor ze helemaal niet meer rondkomen, is meer dan terecht. Hun onvrede daarover, waar zij de afgelopen dagen middels protestacties uiting aan geven, is oprecht. De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) vindt daarom dat de regering spoedig tot concrete maatregelen dient over te gaan zodat verbetering komt in de koopkrachtpositie van de werkende klasse. Er dient voor gezorgd te worden dat de situatie van de burger niet slechter wordt.

Armand Zunder, woordvoerder van Ravaksur, zegt dat de gezamenlijke vakbeweging nog steeds vindt dat de verhoogde stroomtarieven niet doorgevoerd moeten worden alvorens de bedrijfsvoering bij de EBS wordt gerationaliseerd en een juiste kostprijsberekening van elektriciteit tot stand is gekomen. Op grond daarvan zou dan pas nagegaan kunnen worden wie allemaal voor subjectsubsidie in aanmerking komt. 

Terugdraaien EBS-tarieven

Het terugdraaien van de verhoogde stroomtarieven is één van eisen van de demonstranten die sedert begin van de week de straten zijn opgegaan uit onvrede over een aantal zaken de regering en het regeerbeleid aangaande. Zunder zegt, dat voor Ravaksur de kwestie van EBS-tarieven boven aan  de lijst staat van zaken waar de regering met urgentie naar moet kijken.

Tijdens een bespreking met de president vorige week heeft de vakbeweging nadrukkelijk hierop gewezen. Behalve dat de burger meer moet betalen voor stroom, zullen bedrijven de verhoogde stroomkosten doorberekenen in de prijzen van hun goederen en diensten. Door de stijging van de prijspeil zal de koopkracht van de burger nog verder achteruit gaan.

Nieuwe belastingschijven

Een andere zeer urgente kwestie waar de vakbeweging aanstaande maandag in het tripartiet overleg dringende aandacht voor zal vragen is de invoering van nieuwe belastingschijven, die substantieel verlichting moet brengen voor burgers.

In het Tripartiet Akkoord is afgesproken dat per 1 juli de nieuwe belastingschijven zouden worden doorgevoerd. Tot nog toe is dit uitgebleven en is niet duidelijk wanneer dit zal gebeuren.

Ravaksur zal na maandag een schrijven richten aan president Santokhi om duidelijkheid te vragen hierover. Men kwam al niet rond met hun inkomen en met alle prijsverhogingen van de afgelopen periode is de koopkrachtsituatie van de werkende klasse nog verder verslechterd, aldus de woordvoerder van Ravaksur.

Volgens hem is de druk die de vakbeweging dagelijks ervaart vanuit de werkende klasse om drastisch verandering te brengen in de koopkracht situatie erg groot. Voor de vakbeweging wordt het steeds moeilijker deze druk uit te houden.

SS   

error: Kopiëren mag niet!