Aanpak boedelproblematiek cruciaal voor ontwikkeling Suriname

President Chandrikapersad Santokhi heeft vrijdag 22 juli een presidentiële commissie geïnstalleerd om vraagstuk boedelproblematiek op te lossen. De commissie ‘Boedelproblematiek in Suriname’ moet zich beijveren om deze problematiek op te lossen.

Ook heeft zij tot taak het voorbereiden van conceptwetten en de regering te voorzien van adviezen.

De installatie vond plaats op het Kabinet van de President. 

Het staatshoofd heeft benadrukt, dat het nu tijd wordt om dit probleem daadwerkelijk op te lossen. “Men is ook onzeker om te investeren in gronden. Hiermee moeten ook ondernemers worden ondersteund dat ze zekerheid hebben om te kunnen investeren.”

President Santokhi heeft aangegeven dat burgers een financiële lening moeten kunnen krijgen op hun stuk grond. Dit zal een spin-off effect hebben op de ontwikkeling van Suriname.

error: Kopiëren mag niet!