Politie roept op tot orde, rust en veiligheid

De samenleving heeft de afgelopen dagen te maken gehad met protestmanifestaties. Het Korps Politie Suriname zegt donderdag 21 juli in een persbericht het in de Grondwet verankerd recht van vreedzaam betogen te erkennen.

Een terugblik de afgelopen dagen laat zien dat onbekenden pogingen hebben ondernomen om brand te stichten middels molotov cocktails op een partijcentrum en overheidsgebouw. Het economisch verkeer en dienstverlening naar de gemeenschap hebben enorme last ondervonden van de wijze waarop het recht van vreedzaam betoging is uitgeoefend, doordat diverse openbare wegen in stad en district waren geblokkeerd of gebarricadeerd. Leveranciers van goederen konden hierdoor hun bestemming niet tijdig bereiken waardoor de gemeenschap is gedupeerd.

Ook ongeregelheden qua de gezondsheidscondities van personen zijn aan de orde gekomen, waarbij er meerdere malen slachtofferhulp werd aangeboden.

Ten overvloede wordt benadrukt dat het plegen van vernielingen, wegbarricades, vandalisme, opruiing, aanzetten tot baldadigheden, verstoring van de openbare orde strafbaar zijn gesteld. De politie roept alle burgers op om deze handelingen achterwege te laten.
Deze handelingen zijn niet toelaatbaar in een geordende samenleving. Bij constatering van deze strafbare feiten zal de politie genoodzaakt zijn om op te treden tegen de daders.

De politie heeft preventieve maatregelen getroffen om de openbare orde, rust en veiligheid te waarborgen. In dit kader zal de politie de betogers begeleiden in het verkeer. Het verkeer zal op diverse locaties worden omgeleid. Een ieder wordt gevraagd zich te houden aan de aanwijzingen van de politie en andere veiligheidsdiensten.

Het Korps Politie Suriname is met haar persbericht voorbij gegaan aan het feit, dat de recente demonstraties worden geleid door een handjevol activisten, waaronder zeker drie leden van het politiekorps, twee adviseurs van de Politiebond en de huidig voorzitter van die bond. Laat de korpsleiding daadwerkelijk optreden tegen zij die de openbare orde verstoren en dus ook tegen haar eigen dienders die leiding geven aan de protesten.

error: Kopiëren mag niet!