DNA schakelt Rekenkamer in voor onderzoek miljoenenfraude

De Nationale Assemblee zal de Rekenkamer van Suriname inschakelen om voor haar een onderzoek in te stellen in de kwestie van de miljoenenfraude op het ministerie van Financiën en Planning. Dit besluit is dinsdag kamerbreed door het parlement genomen. 

Assembleevoorzitter Marinus Bee, die het voorstel daartoe deed, gaf aan dat op grond van het principe van scheiding der machten de Nationale Assemblee een eigen verantwoordelijkheid heeft. Volgens de Rekenkamerwet is het parlement bevoegd om de Rekenkamer te vragen om namens haar een onderzoek in te stellen.

Het onderzoek, waarvan de verschillende fractieleden vinden dat dit niet te lang mag duren, is bedoeld om het parlement in staat te stellen om op basis van het onderzoeksresultaat snel de nodige maatregelen dan wel besluiten te kunnen nemen ter voorkoming van herhaling in de toekomst. 

Het besluit om de Rekenkamer in te schakelen voor een onderzoek is genomen, nadat de regering dinsdag het parlement informatie verschafte over de kwestie. In de zaak van de miljoenenfraude loopt al een strafrechtelijk onderzoek.

Gehaal en getrek over spreektijd 

Bij de voortzetting van het debat over deze en een aantal andere actuele kwesties, waarbij het parlement vragen mag stellen aan de regering naar aanleiding van de verstrekte informatie, ontstond er een gehaal en getrek tussen de coalitie en de oppositie over spreektijd. De coalitie stelde voor, dat elk lid die er behoefte aan heeft 2 minuten spreektijd krijgt om toelichtende vragen te stellen.

De oppositie (NDP en BEP) wilde dat er meer tijd daarvoor wordt ingeruimd om diepgaand op zaken te kunnen ingaan, vooral met betrekking tot de kwestie van de miljoenenfraude. Uiteindelijk werd bij meerderheid van de coalitie besloten het voorstel van 2 minuten spreektijd te hanteren. 

NDP-fractieleider Rabin Parmessar kon zich hierin absoluut niet vinden en voerde aan, dat met deze werkwijze de oppositie gemuilkorfd wordt, en dat men hiermee de kwestie van de miljoenenfraude onder de mat wil schuiven. Hij maakte zich nogal boos hierover en waarschuwde, dat de betogers op straat goede nota nemen wat zich in het parlement afspeelt. Uit protest verliet de oppositie de zaal en nam niet verder deel aan de debatten.

SS 

error: Kopiëren mag niet!