Instituten moeten verplicht zijn om informatie te geven

Terwijl de verdwenen SRD 40 miljoen de gemoederen over het algemeen flink bezig houdt, wijst VHP-Assembleelid Ronny Aloema op andere problemen binnen de volksvertegenwoordiging.

In de afgelopen twee jaar zegt Aloema dat er niet voldoende informatie vanuit ondersteunende overheidsdiensten aan hem als Assembleelid wordt verstrekt. “Je krijgt niet genoeg informatie en dat geldt ook op ministerieel niveau. Via eigen netwerken kan je wel aan informatie komen, maar via de officiële kanalen krijg je dat niet.”

Hij noemt het voorbeeld van een stichtingsbestuur waar hij om de financiële nota had gevraagd. “Ik heb al lang naar de financiële nota gevraagd en naar de notulen, maar die informatie kan ik tot de dag van vandaag niet krijgen.” Aloema zegt als lid van het hoogste college van staat niet eenvoudig aan informatie te kunnen komen en merkt op dat het juist nodig is om als volksvertegenwoordiger goed te kunnen werken om zaken bij te kunnen sturen.

Social media

“Instituten moeten verplicht zijn om informatie te geven”, pleit Aloema. Hij noemt ook de nadelen die er zijn wanneer je informatie van niet officiële bronnen ontvangt. “Want dan weet je het niet, omdat het niet officieel is”, licht hij toe. “In zulke gevallen ben je aan de social media overgeleverd, omdat iedereen op social media ‘journalist’ is”, zegt Aloema met enige mate van sarcasme. “Men kan schrijven wat men wil.” 

Eerder wees bestuurskundige August Boldewijn op het ontbreken van de Wet Openbaarheid van Bestuur, wat erop neerkomt dat burgers kunnen deelnemen aan de besluitvorming en prestaties van de regering. Openbaarheid van bestuur betekent, dat alle informatie waarover overheden en overheidsinstellingen beschikken in principe openbaar is. In Suriname is er nog geen wet die hierin voorziet. Wel is de Wet Openbaarheid van Bestuur genoemd als maatregel in het Herstelplan.

Demonstratie

Ten aanzien van de demonstratie op het plein van maandag 18 juli, laat Aloema weten dat het de mensen hun goed recht is om uiting te geven aan hun gevoelens. “Alleen heb ik een zorgpunt en dat is het gegeven dat politiefunctionarissen die orde en rust moeten handhaven juist oproepen tot protest. Dat vind ik geen goede ontwikkeling, omdat de burgers opkijken naar de politiefunctionarissen”, zet Aloema uiteen, waaraan hij toevoegt, dat de toekomst zal uitwijzen welke kant de ontwikkelingen opgaan.

RB 

error: Kopiëren mag niet!