VES: “Geen harde corrigerende maatregelen tegen schandalen die zich opstapelen”

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) feliciteert in onderstaande brief gericht aan president Chandrikapersad Santokhi de regering, dat zij op 16 juli twee jaar leiding geeft aan Suriname. Maar, zo blijkt uit de brief, dat is voor de VES geen reden voor een feestelijke stemming, integendeel. De economistenvereniging confronteert president Santokhi in haar brief met een scala aan kritiekpunten en het verzoek om het roer nu drastisch om te gooien.

Hieronder de tekst van de brief van de VES

“Op deze dag heeft de VES echter de plicht U als President van ons geliefd land Suriname, te vragen om uw verantwoordelijkheid te nemen door alle prioriteit te richten op het herstel en opbouw van onze

economie en de welvaart van onze samenleving en kordaat, zonder aanzien des persoons of partij, op te treden tegen de bestuurlijke wantoestanden welke nu zich ongestraft aan het opstapelen zijn.

In overweging nemende:

1. Dat er bij de verkiezingen op 25 mei 2020 de Regering Santokhi-Brunswijk het mandaat van het electoraat heeft gekregen om leiding te geven aan ons land.

2. Dat het financieel-economisch wanbeleid van de Regering Bouterse-Adhin de oorzaak is van de ernstige economische malaise, die opgelost dient te worden door Uw Regering.

3. Dat de VES op 16 juni 2020 een hoofdlijnen programma heeft gepresenteerd aan de coalitieleiders die door hen werd gewaardeerd en waarvan vele punten zouden worden meegenomen in het Regeerbeleid.

4. Dat de 4 coalitiepartijen een daadkrachtige aanpak hebben beloofd, dat met eerlijk en transparant beleid de corruptie hard zou worden aangepakt en er geen ruimte zou zijn voor friends and family.

Na twee jaren Regering Santokhi-Brunswijk constateert de VES echter:

1. Dat er van de Urgentiefase van het Regeerakkoord welke binnen 9 maanden na aantreden van deze Regering volledig zou zijn uitgevoerd, nog steeds minder dan de helft is gerealiseerd,

2. Dat het Herstelplan 2020-2022, welke over minder dan 6 maanden afloopt,slechts voor een kwart is uitgevoerd.

3. Dat de EFF-samenwerking met het IMF voor herstel van onze economie door zwakke uitvoering van de Regering onze economie de zo belangrijke 3e tranche is misgelopen.

4. Dat de Regering wel successen heeft behaald bij het onderhandelen met de Club van Paris maar dat de schuldsanering met de Opperheimer bondholders nog steeds niet is gelukt.

5. Dat de Regering haar Friends, Family, Sponsoren en Loyalisten beleid, welke funest is voor normen en waarden alsmede economische ontwikkeling, niet heeft verlaten.

6. Dat er nog steeds geen functionerend subject subsidiestelsel is opgezet, waardoor de meest kwetsbaren in onze samenleving niet de effectieve ondersteuning krijgen en de armoede hiermee voortschrijdt.

7. Dat er nog steeds geen investeerdersvriendelijk of faciliterend beleid is ontwikkeld en de zo vaak toegezegde kredietfaciliteiten nog niet functioneren.

8. Dat er diverse beleidsbeslissingen in het grootste geheim genomen zijn die ons land nog steeds schaden w.o. SurFin, New SurFin, HPSG deal, mogelijke aankoop grond tbv zaaizaad, kunstmestimport, nieuwe Ambassades, Sabaku gronduitgifte schandaal, Staatskas oplichting etc.

9. Dat de Anti-Corruptie Wet nog steeds niet operationeel is, waarbij noch de President noch de overige PEPs (Politically Exposed Persons) hun vermogen en bezittingen hebben vastgelegd bij de notaris.

10. Dat er maar geen prioriteit wordt gegeven aan de Wet Openbaarheid van Bestuur.

11. Dat het gronduitgifte beleid herhaaldelijk leidt tot schandalen w.o. het recente “Sabaku-schandaal”, welke geen bestuurlijke incorrectheid of onethisch gedrag is van een toevallige minister, maar het op diverse punten overtreden van de vigerende wet door het wettig Bestuur onder uw leiding. Het verzoek vanuit de samenleving om een diepgaand onderzoek en om aanscherping van de regelgeving om herhaling te voorkomen door U wordt genegeerd.

12. Dat er in de oplichting van de Staat voor SRD 40,9 miljoen maar geen klaarheid komt, hoe deze heeft kunnen gebeuren, wie de plegers zijn, welke sancties er zijn getroffen en vooral hoeherhaling zal worden voorkomen.

Heer President, het lijkt er steeds meer op dat er onder uw leiding geen (zichtbare) harde corrigerende maatregelen worden getroffen tegen de schandalen die zich opstapelen. Telkenmale worden er bij misstanden Commissies door U benoemd waarna nooit meer iets wordt vernomen, hetgeen de indruk wekt dat het U niet menens is om deze op te lossen. 

Na twee jaren Regering Santokhi-Brunswijk kan gesteld worden dat schandalen domineren en goede beleidsontwikkeling en uitvoering onzichtbaar blijft. 

Op basis van het bovenstaande verzoekt de VES U om nu het roer drastisch om te gooien.

Heer President, het lijkt erop dat uw Regering de meervoudige problematiek niet aankan en in plaats van prioriteit te geven aan brandende sociaaleconomische vraagstukken, zich juist met alle mogelijke andere zaken in binnen- en buitenland bezighoudt. Het zal U niet zijn ontgaan dat er een snelgroeiende onvrede heerst onder diverse lagen van onze samenleving.

De VES staat voor goed, transparant en integer (economisch) bestuur. Wij gaan ervan uit dat U nog steeds staat achter de goede bedoelingen van de verschillende plannen bij Uw aantreden en U de verdere achteruitgang van Normen en Waarden in ons land wilt tegengaan. Wij gaan er ook van uit dat U de steeds verder woekerende corruptie in bestuur en samenleving wilt bestrijden en de overtreders uit het landsbestuur zal weren en waar mogelijk zal vervolgen.

De VES benadert U dan ook met het dringend verzoek:

Dat Uw Regering nu na 2 jaar in dialoog gaat met maatschappelijke groepen en politieke partijen over de prestaties van uw Regering en de gewenste verbeterpunten van de belangrijkste beleidsgebieden, waardoor U een breder draagvlak kunt creëren voor het financieel-economisch, sociaal-maatschappelijke en productie- en investeringsbeleid voor de komende 3 jaar.

Voor eventuele nadere toelichting houden wij ons te allen tijde aanbevolen.”

error: Kopiëren mag niet!