SPA: Voorkom Sociale onrust! Negeer het volksbelang niet!

De Surinaamse samenleving gaat momenteel zwaar gebukt onder een sociaal economische crisis. Voor bepaalde Surinamers is het dagelijks toverwerk hoe het hoofd boven water te houden. Weer andere Surinamers zijn daarbovenop letterlijk en figuurlijk onderwater (geweest). De stelling dat de heersende sociaal economische crisis volledig als oorzaak heeft de huidige leiding van ons land, is een onjuiste volgens de SPA.

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne, de Covid-pandemie zijn enkele andere oorzaken. Echter, de evidente oorzaak moet wel gezocht worden in de monetaire financiering en de slechte solvabiliteitspositie (torenhoge schulden ten opzichte van de inkomsten) waarin Suriname tijdens het bewind Bouterse (2010-2020) is gebracht. Dat echter ontslaat de huidige regering niet van schuld aan de huidige sociaal-economische situatie van ons land. 

Een volk heeft vertrouwen in een regering die daadkracht toont in het aanpakken van corruptie. De vele schandalen sinds het aantreden van deze regering zoals de Surfin affaire en recentelijk de grond perikelen brengt niemand in een hoera stemming. 

Met dit gegeven in gedachte heeft de SPA met veel verontwaardiging notitie genomen van recente berichtgevingen over de “verduisterde” miljoenen aan staatsgelden. Terwijl ouders zich af zitten te vragen hoe hun kinderen gevoed zullen worden, worden ze geconfronteerd met de berichtgeving dat binnen onze bureaucratische overheid middels reçu’s miljoenen verduisterd zijn. Dit is voor de SPA onacceptabel!

Er is al weinig geloof in het politiek bestuurlijk systeem van ons land. Daarenboven wordt de samenleving geconfronteerd met een systematische bestuurlijke etnische verzuiling op alle niveaus. De SPA heeft keer op keer gewezen op het gevaar van etnische verzuiling binnen ministeries, staatsbedrijven, instituten en staatsorganen. Het beeld bij de samenleving dat men hierdoor is overgelaten aan de grillen van politieke organisaties die aan de macht zijn wordt alleen maar versterkt. Wet en recht lijkt niet voor een ieder te gelden. De SPA benadrukt dat als de indruk bij de samenleving blijft bestaan dat ongestoord miljoenen van de staat kunnen worden verduisterd of kwistig worden uitgegeven door een kleine groep terwijl de rest vecht om te overleven, dat het uiteindelijk resultaat sociale onrust zal zijn. 

Sociale onrust is nooit bevorderlijk voor de sociaal economische ontwikkeling van het land. Integendeel wordt het welvaartsniveau van de samenleving neergehaald. Moeders, kinderen, senioren, ondernemers, kortom velen ervaren een mentale leed welke traumatische vormen begint aan te nemen. Eten blijkt onbetaalbaar, aflossingen komen in gevaar, studiemogelijkheden worden steeds onbereikbaar etcetera.

De SPA roept de regering op dit recent reçu schandaal grondig te onderzoeken en resoluut af te handelen zonder aanziens des persoon. Voorts beveelt de SPA aan dat de overheid bij het aangaan van overeenkomsten steeds een integriteitstoets moet gebruiken om bedrijven en personen met betrokkenheid bij fraude en malversaties direct uitsluiten van opdrachten van de overheid. 

Dit zoveelste schandaal geeft de overheid in zijn algemeenheid het imago corruptie eerder te faciliteren dan aan te vechten. SPA zal met al haar ten dienste staande middelen het volksbelang helpen verdedigen.

error: Kopiëren mag niet!