President en Chargé d’Affaires Frankrijk herdenken bestorming Bastille

De ‘French National Day’ werd donderdag 14 juli gevierd in de residentie van Chargé d’Affaires José Gomez. Hij dankte de aanwezigen voor het samen vieren van de Franse Nationale Dag.

Op deze dag herdenken Frankrijk en zijn overzeese departementen en gebieden de bestorming van de Bastille in 1789, waarbij het koninklijk fort en tevens gevangenis in Parijs door de revolutionairen werd bestormd. Gomez haalde aan dat dit moment symbool is geworden voor de Franse revolutie. “Deze gebeurtenis werd het symbool van een revolutionaire beweging, die een paar weken later, in augustus, zou leiden tot de afschaffing van privileges, dat wil zeggen tot het beginsel van gelijke rechten, de eerste verklaring ooit van mensenrechten.” Gomez ging in op de betekenis van deze dag. “De principes vrijheid, gelijkheid en broederschap openden een nieuw tijdperk in de wereld; ze inspireren ons nog steeds.”

Tevens wees hij op dezelfde democratische waarden die Frankrijk en Suriname claimen. “Onze twee landen hebben respect voor mensenrechten, vrijheid van denken, van de pers, van vereniging, de fundamenten van hun legale bestellen.” De Chargé d’Affaires wees op de nabijheid van waarden die gepaard gaat met geografische nabijheid. “Onze gemeenschappelijke grens strekt zich zo’n 520 kilometer uit langs de Marowijnerivier”, zei hij.

Vriendschapsbanden

Ook haalde Gomez de vriendschapsbanden aan. “Onze twee landen zijn verbonden door vriendschapsbanden en samenwerking die sinds juli 2020 verder is versterkt.” Hij noemde ook de terugkeer van Suriname op het internationale toneel. Maar, merkte ook op dat er ook nog veel werk te doen is.

In zijn toespraak noemde hij de vele zaken die de mensen aan beide kanten van de Marowijnerivier met elkaar gemeen hebben en het sterk verlangen naar betere wederzijdse kennis, en wees op de toegenomen intellectuele, artistieke en toeristische banden. Gomez sprak de hoop uit dat de culturele dialoog weer op gang komt, waarbij hij opmerkte dat “wij als goede buren er ook voor zorgen wij in onze twee huizen, aan beide zijden van de rivier vreedzaam en veilig leven.”

Samenwerking

Vandaar dat Gomez de samenwerking tussen beide legers en op politioneel en justitieel gebied benadrukte. Ondanks de geboekte vooruitgang moet er nog veel gebeuren, deelde hij mee. “Tegen drugshandelaren, mensensmokkelaars en criminelen die kwik naar Frans-Guyana brengen.”

Andere gebieden die werden aangehaald waren de beide krijgsmachten die elkaar beter hebben leren kennen en vaak samen trainen en hun kennis delen.

Op economisch gebied wordt een beroep gedaan om de nog bescheiden relaties te ontwikkelen.

Ook betere kennis van de regelgeving van de Europese Unie is nodig, dit moet Surinaamse zakenlieden in staat stellen om meer naar het Franssprekende buurland te exporteren.

Olie en gas

Gewezen werd op de Surinaamse economische situatie die een diepgaande transformatie de komende jaren zal ondergaan dankzij de olie- en gasbronnen.

Hierbij speelt het Franse TotalEnergies een belangrijke rol in de ontwikkeling van koolwaterstoffen in Suriname, zei Gomez. Dit zal ook andere Franse bedrijven aantrekken. “Surinamers zullen straks profiteren van olie-inkomsten. Momenteel ondergaat men moeilijke economische tijden, de regering erfde een ernstig verslechterde budgettaire en economische situatie. Suriname gaat deze uitdaging met moed en vastberadenheid aan. We zijn ervan overtuigd dat, met de steun van internationale financiële instellingen, Suriname in staat zal zijn om deze moeilijkheden te overwinnen. Zoals u weet, ondersteunt de Franse regering Suriname volledig binnen het IMF en de Club van Parijs”, zei Gomez.

Suriname

President Chandrikapersad Santokhi feliciteerde namens het volk van Suriname Frankrijk met de memorabele dag in de Franse geschiedenis. De president van Suriname stond stil bij de overeenkomstige waarden die beide landen delen. Santokhi noemde daarbij ook de vruchtbare samenwerking die er bestaat tussen beide buurlanden waarbij hij de gemeenschappelijke inzet van de grensbewaking prees. Santokhi noemde de historische band van de buurlanden die constructief is uitgegroeid tot een strategisch partnerschap op verschillende gebieden van gemeenschappelijke interesses. Ook president Santokhi kijkt optimistisch naar hetgeen de ‘oil and gas’ industrie zal brengen. “En wij kunnen zeker meer betrokkenheid verwachten van de Franse bedrijven in dit verband”, voegde Santokhi toe. 

De president ging ook in op het culturele aspect, zoals de Franse taal die in Suriname zal worden gestimuleerd middels Franse les. “We moeten de waarde van culturele samenwerking niet onderschatten, het versterkt de mogelijkheden van landen voor het aangaan van vriendschappen in een wereld van toegenomen internationale contacten.” Ook voor het individu wees de president op de toegevoegde waarde van cultuur.

RB


error: Kopiëren mag niet!