DSB zondag 17 juli op geen enkele wijze toegankelijk voor cliënten

De Surinaamsche Bank, DSB, heeft bekendgemaakt dat geen enkele van haar diensten zondag 17 juli beschikbaar zijn voor haar cliënten. De Bank stelt, dat zij continu werkt aan de verbetering van haar dienstverlening. Daartoe vindt zondag van middernacht tot negen uur in de avond een “noodzakelijke update plaats van ons banksysteem”. 

Internet- en mobiel bankieren, POS, de ATM’s en Easycell top-up zijn zondag niet beschikbaar.

“Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de onderbreking van kortere duur zijn. Mastercard transacties in het buitenland worden wel geaccepteerd”, aldus de bank. Waarom dergelijke transacties wel kunnen plaatsvinden is niet duidelijk.

Geen uitleg over ‘update van het banksysteem’

DSB verzuimt bekend te maken waar de “update van het banksysteem” uit bestaat. ‘Banksysteem” is uiteraard een veelomvattend ‘turbo’ woord, maar de klanten krijgen niet te horen waarom zelfs de pinautomaten niet beschikbaar zijn.

Het is overigens opmerkelijk, dat de bank een hele dag feitelijk niet toegankelijk is voor haar klanten. Onder de mededeling van DSB op haar Facebookpagina zijn dan ook veel reacties te lezen van burgers die dat niet begrijpen en de serviceverlening van de bank maar niets meer vinden.

“Behoorlijk teleurgesteld”

Een van de klanten stelt: “Ben behoorlijk teleurgesteld in de medewerkers van DSB van het hoofdkantoor. Zijn behoorlijk klantonvriendelijk. Vroeger waren zij de beste. Zeer jammer. Je kon ze toen als voorbeeld nemen.”

Een ander schrijft: “Vroeger was DSB top. Nu is het nul, bar slecht, jullie moeten meer aan management gaan doen en professioneel leren te werk gaan.” Met een knipoog stelt een klant: “Thanks voor de melding DSB, maar maakt U zich niet druk…. Is midden van de maand en mijn geld is al op, dus denk niet dat ik gebruik maak ervan. Pas weer het eind van dit maand.”

Voorzover bekend heeft niet eerder een bank, vanwege interne werkzaamheden, al haar diensten buiten gebruik gesteld. Zelfs tijdens volledige lockdowns ten tijde van de Covid-19-pandemie bleven banken deels toegankelijk voor hun clientèle. De banken waren wel gesloten voor het publiek, maar het lokale SRD interbancaire betalingsverkeer had normale voortgang en de ATM’s werden alleen aangevuld op het hoofdkantoor van de banken.

De DSB Algemene Bankvoorwaarden

In haar eigen Algemene Bankvoorwaarden vermeldt de DSB onder artikel 3: “De Bank neemt bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van de cliënt. Geen van de bepalingen van deze Algemene Bankvoorwaarden of van de door de Bank gebruikte bijzondere voorwaarden kan aan dit beginsel afbreuk doen.”

In artikel 18 stelt de bank inzake onderbreking- of storing van diensten het volgende: “De Bank streeft ernaar onderbreking / storing, voor zover dit binnen haar invloedsfeer ligt, binnen redelijke grenzen te vermijden of anders de onderbreking / storing binnen redelijke tijd te (doen) verhelpen. De Bank is bij het uitvoeren van haar dienstverlening afhankelijk van utiliteitsbedrijven en (nationale – en internationale) derden dienstverleners, waarbij onderbrekingen/storingen in hun dienstverlening kunnen plaatsvinden. De Bank is niet aansprakelijk voor enige in dit artikel omschreven onderbreking/storing.”

PK

error: Kopiëren mag niet!