Ordinaire oplichting zorgt voor stemmingmakerij in DNA

Een criminele organisatie heeft op vernuftige manier de staat opgelicht middels het onrechtmatig onttrekken van een bedrag van meer dan SRD 40 miljoen van de rekening van het ministerie van Financiën. Deze zaak was reeds eerder bekend en het hoogste bevoegd gezag heeft een politieonderzoek doen laten instellen. Deze wijze van spitsvondige oplichting van de Staat riekt naar opzet om de regering in ongenade te doen vallen en onterecht te beschuldigen van corruptie.

Dit soort onderzoeken eist vanwege de strafrechtelijke strategie een tijdelijke confidentialiteit teneinde bewijsvertroebeling, vluchtgevaar, getuigen beïnvloeding etcetera te voorkomen. Wie schetst onze verbazing dat naar aanleiding van deze confidentialiteit misbruik wordt gemaakt door personen van wie je het niet zou mogen verwachten, dat ze misbruik maken om politiek te scoren middels ongenuanceerde en              ongefundeerde aantijgingen aan het adres van het ministerie van Financiën. 

Nadat de minister van Financiën via minister Krishna Mathoera van Defensie heeft aangegeven hoe en om hoeveel geld het gaat, heeft het DNA-lid Melvin Bouva, toch gemeend te praten over megafraude bij het ministerie van Financiën. Hij noemde bedragen van SRD 500 miljoen tot SRD 900 miljoen. Terecht heeft de minister van Financiën hem in het openbaar uitgenodigd om met het bewijs dat hij in zijn bezit heeft naar het Openbaar Ministerie te gaan teneinde het onderzoek te helpen vergemakkelijken en daarmede het onderzoek te bespoedigen zodat de samenleving heel snel duidelijkheid kan krijgen over deze onsmakelijke kwestie.

De VHP, de partij die wet en recht hoog in haar vaandel voert en geen enkele vorm van corruptie toestaat, wil de samenleving verzekeren dat de partij het onderzoek op geen enkele manier zal dwarsbomen of beïnvloeden. Het Openbaar Ministerie zal alle ruimte krijgen om haar werk te doen. De VHP heeft in haar 73-jarig bestaan nooit interventie gepleegd in het onderzoeken van strafbare feiten. 

De VHP zal zich niet mengen in lopende strafzaken die bij het Openbaar Ministerie of bij de rechterlijke macht zijn gedeponeerd. De VHP gaat niemand beschermen en verdedigen die over de schreef gaat. ‘Zand erover’  komt niet voor in het woordenboek van de VHP. Deze samenleving kan op ons rekenen.

VHP

error: Kopiëren mag niet!