Open brief VSB aan minister Vorswijk inzake Generaal Pardon voor de toekomst

De georganiseerde Houtsector/VSB welke het duurzaamheidsprincipe van de exploitatie van ons bos omarmd, is geschokt van een op de toekomstgericht generaal pardon voor houtexploitatie. 

Deze handeling is absoluut onwettig en heeft alleen schadelijke gevolgen voor de totale sector en voor duurzaam beheer van het bos.

De VSB – Houtgroep is er trots op dat Suriname aan de basis heeft gestaan van het ontwikkelen van een duurzaam exploitatie systeem binnen het CELOS-management systeem (R.I.L) (John Hendrison). Dit systeem staat wereldwijd aan de basis van de duurzame exploitatie van tropische bossen en is in de afgelopen 30 jaar verder ontwikkeld waardoor het voldoet aan alle eisen van grote certificeringsschema’s. Ook de Code of Practice, die door de SBB jaren terug is geïntroduceerd als minimale eis voor de bosexploitatie, geldt als basis voor het mogen en kunnen exploiteren van hout. Deze Code of Practice wordt door de nationale en internationale organisaties erkent.

Suriname heeft ook een Boswet die aangeeft, dat alleen geëxploiteerd mag worden op de door de overheid erkende arealen: concessies, houtkapvergunningen (hkv) en gemeenschapsbossen (de laatste 2 voorzieningen zijn speciaal voor onze gemeenschappen in het binnenland, in het leven geroepen). 

Deze Boswet maakt alleen maar uitzonderingen voor exploitatie in hele speciale gevallen bijvoorbeeld als er conversie van het bos zal plaatsvinden. Zoals bos naar landbouw, mijnbouw of veeteelt.


Kortom kan het volgende gesteld worden:

  • De Boswet is heel duidelijk in waar, wanneer en door wie er mag worden geëxploiteerd
  • De Code of Practice geeft aan hoe en onder welke omstandigheden mag worden geëxploiteerd 

Ook de procureur-generaal geeft terecht aan. dat handelingen tegen de wet en Code of Practice als strafbare feiten worden gekwalificeerd en dus een economisch delict zijn. 

Het verbaast ons dus ten zeerste, dat er een toekomstig generaal pardon wordt ingevoerd. Dit is onwettelijk en brengt grote schade aan ons bos en aan ons imago als land. Een imago waarbij wij met trots propageren dat we 93% bosbedekking hebben en een voorbeeld zijn voor de wereldgemeenschap.

Een generaal pardon kan slechts alleen worden toegestaan in gevallen waarbij toevallige /incidentele velling van bomen in een gebied dat geen concessie, hkv of gemeenschapsbos is plaatsvindt. Dit kan door onder andere onkunde, een fout. Gevallen waar in ieder geval niet bewust, verkeerd is gehandeld.

We keuren het derhalve af dat ondanks deze overduidelijke onwettige ontwikkeling er toch getracht wordt het generaal pardon voor de toekomst te verdedigen en elk podium te gebruiken om iets recht te praten dat niet verdedigbaar is.

De groep Hout van de VSB ondersteunt de positie van de SBB, de uitspraak van het Openbaar Ministerie/procureur-generaal tegen dit fenomeen van “Generaal Pardon”.

De private sector met name de gecertificeerde bedrijven doen jaren tevergeefs voorstellen om:

  • Ordening te brengen in de concessie verstrekking (dus het tegengaan van speculatie)
  • Versterken van controle en monitoring mechanismen van SBB en invoeren van sancties
  • De sector te faciliteren in het terugbrengen van de rondhout export en stimuleren/ faciliteren van  lokale verwerking.  

“Geachte minister naar ons inzien moet het respecteren van de Boswet en het ordenen van de houtsector de focus zijn hetgeen als basis zal dienen voor verdere duurzame ontwikkeling van ons bos”, aldus VSB-voorzitter Bryan Renten in de open brief.

error: Kopiëren mag niet!