NPS-leider Rusland over verdwenen miljoenen: “Wie moet hangen zal moeten hangen”

De NPS heeft woensdag 13 juli in het resort Flora haar leden van het afdelingsbestuur Paramaribo en leden van de besturen van de onderafdelingen toegesproken. NPS-voorzitter Gregory Rusland feliciteerde alle bestuursleden die pas waren geïnstalleerd. Hij wees op het grote werk dat op de schouders van deze personen rust, maar zei ook verdrietig te zijn als hij kijkt naar de situatie waarin het land verkeerd. 

“Het land is in een situatie terechtgekomen en het volk ziet wat gebeurt en deze situatie heeft het volk zeker niet verdiend.” Rusland zei over de vorige regeerperiode: “Wij hadden gehoopt dat de zaken die zich daar afspeelden, dat wij die niet meer zouden zien in Suriname, maar het beleid heeft Suriname bankroet gemaakt in 2020.”  Hij noemde de kasreserve die niet meer veilig zou zijn. “Al het geld van het land is op, zelfs de kasreserve van de Centrale Bank was niet veilig, 175 miljoen Amerikaanse dollars zijn gewoon verdwenen. En vandaag de dag heeft het land zoveel schulden opgebouwd in de periode voor 2020, dat zelfs uw kinderen deze waarschijnlijk zullen moeten terugbetalen”, zei Rusland aan de toehoorders. “Iedereen weet dat in zulke situaties er maatregelen moeten worden getroffen.” 

Rusland vervolgde dat de NPS in 2020 daar steeds op heeft gewezen. “De NPS heeft geen problemen met het treffen van maatregelen. Maar. wij hebben problemen ermee, dat te veel signalen naar de samenleving worden gestuurd, dat er enkele personen zijn die erop los leven.” Dit terwijl de samenleving de druk zwaar voelt. De NPS-voorzitter zei dat men niet hoeft te lijden, maar dat er opofferingen nodig zijn om het land weer gezond te maken. Rusland vervolgde door te zeggen dat we moeten afrekenen met de mensen die niet serieus bezig zijn om het land op het goede spoor te krijgen. Het land moet zodanig geregeld worden dat iedereen, in elk district, weer over inkomsten en geld kan beschikken en weer met plezier naar de winkel kan.

Verandering

“Nog te veel mensen zeggen, dat zij het met het land menen, maar als je naar de uitvoer kijkt dan moeten we dat betwijfelen. De NPS respecteert de rechtsstaat. In 2020 wilde men verandering en die uitslag respecteren wij en daaraan werken wij mee binnen deze regering. Maar, als wij zaken zien binnen deze regering die ons niet aanstaan dan zullen wij dat ook zeggen.” Rusland merkte op, dat de NPS elke opdracht van het volk zowel vanuit de coalitie als vanuit de oppositie kan uitvoeren. “We doen moeite vanuit de coalitie op de beste manier.” De NPS-topman zei dat bij constatering van perikelen, ook al zou dat binnen de NPS zelf zijn, er zal worden aangestuurd op verandering. Hij noemde Nieuw Surfin, HPSG en grondconversie als enkele voorbeelden. Rusland noemde het dom wanneer mensen zeggen, dat de NPS een kleine partij is, omdat de groene formatie een electoraat van 33.000 personen vertegenwoordigt.

Kiesstelsel

De NPS is voorstander van verandering van het kiesstelsel. De partij streeft naar een rechtvaardiger systeem. Rusland zei, dat als er verandering nodig is van een systeem dit wordt gedaan voor de toekomstige generaties. Hij ging ook in op de mening van anderen die er wel voordeel aan hebben op dit moment. “Het is de afspraak binnen de coalitie, en daarom bevreemden bepaalde discussies mij, om te praten over het kiessysteem.” De voorzitter van de NPS haalde aan, dat het gaat om voordelen voor iedereen, uit alle bevolkingsgroepen die over 20 jaar toch allemaal zijn gemixt. “Het gaat om een systeem waarbij iedereen gezamenlijk kan werken aan de ontwikkeling van het land.”

Etnisch

Rusland ging ook in op de etnische stellingen. Hij zei, dat de etnische verhoudingen op dit moment ernstig onder druk worden gezet door handelingen van politici. “De NPS is daar pertinent tegen. We zijn een vredige samenleving met diverse etnische groepen en wij zullen samen dit land moeten ontwikkelen voor alle Surinamers.” Hij zei een “waarschuwend geluid te laten horen naar politici die denken dat zij maatregelen moeten treffen om hun bevolkingsgroep een bepaalde positie te geven om een voorsprong hebben op andere bevolkingsgroepen. “Wij zullen dat niet accepteren als NPS. Wij gaan voor een nationaal beleid en voor gelijke kansen van alle bevolkingsgroepen.”

Miljoenen

De NPS heeft de autoriteit om over financiën te praten, want al driemaal was het land bankroet en onder leiding van de NPS is het land op een transparante en deskundige manier weer uit het slop gehaald en op het goede spoor gebracht, verduidelijkte Rusland. Hij zei, dat de NPS de situatie waarbij mensen miljoenen op hun rekening krijgen gestort zonder ervoor te werken niet accepteert. Dit onder luid gejuich van de toehoorders. Rusland eist onderzoek in deze zaak en openheid van zaken. “Wie moet hangen zal moeten hangen”, zei de voorzitter van de groene partij fel.

RB

error: Kopiëren mag niet!