Arbeidsadviescollege zal bijdragen aan bevordering ‘Decent Work’

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft donderdag 14 juli een ontmoeting gehad met het Arbeidsadviescollege (AAC) ter kennismaking, maar ook voor het maken van werkafspraken. 

Het Arbeidsadviescollege is een tripartiet adviesorgaan van de minister, dat zich voornamelijk in het verleden richtte op de voorbereiding van arbeidswetten, maar volgens de bewindsman zal hij zich in voorkomende gevallen ook wenden tot het AAC voor advies. De minister benadrukte, dat er andere tripartiete adviesorganen zijn, zoals de Sociaal Economische Raad, maar dat het AAC het adviesorgaan is voor arbeidsaangelegenheden. De capaciteit van het AAC zal dan ook volledig benut worden, met name om bij te dragen aan de realisatie van ‘Decent Work’ in Suriname. 

Mac Andrew stelde, dat een van de pilaren van Decent Work respect voor arbeidsstandaarden is, hetgeen vereist, dat continu gekeken wordt naar de arbeidswetgeving in Suriname, zodat deze in lijn is met geratificeerde conventies en de fundamentele conventies van de International Labour Organisation (ILO). Het AAC heeft volgens de minister een grote rol te vervullen in dit proces.

De minister informeerde het College, dat op kort termijn de onderhandelingen om te komen tot een Derde Decent Work Country Programme van Suriname van start zullen gaan en dat het AAC ook de gelegenheid geboden zal worden om zijn input te geven. Mac Andrew ziet graag, dat het College ook meer betrokken wordt bij andere activiteiten en werkzaamheden van het ministerie, zodat ongevraagd ook de nodige adviezen gegeven kunnen worden.

De voorzitter van het AAC, Mohnie Babulall, heeft de minister verzekerd, dat hij kan rekenen op het College.  Het orgaan zal zijn agendapunten voor de komende 2 jaar delen met de bewindsman, zodat hij zijn visie hierop kan geven. Het AAC is ook voornemens spoedig zijn rapport over het afgelopen jaar aan de minister te presenteren, waarin alle activiteiten van het College zijn opgenomen. 

Afgesproken is, dat partijen op kwartaalbasis bij elkaar zullen komen voor evaluatie en overleg, maar dat dit ook frequenter kan plaatsvinden, indien nodig. Zowel minister Mac Andrew als voorzitter Babulall kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking.

error: Kopiëren mag niet!