Aantal gevallen van Ziekte van Weil stijgt in Nickerie

Naar aanleiding van recente berichtgeving over de ernst van het aantal stijgende vermoedelijke gevallen van de Ziekte van Weil in Nickerie, werd er direct werk gemaakt door de districtscommissaris en alle andere actoren in dit gehele proces. Er zijn meer dan veertig recent genoteerde gevallen van deze ziekte.

Buurten met hoog wied percelen en erven met grofvuil werden schoongemaakt

In vele buurten van het district Nickerie stonden al geruime tijd huizen en percelen onder hoog wied, daarnaast hadden ook heel veel bewoners grofvuil op hun erf liggen. Muizen en ratten die oorzaak zijn van de bekende dodelijke Ziekte van Weil vinden in deze plekken hun onderkomens. De ziekte heeft jaren geleden al tal van mensen het leven gekost in Nickerie. De doden kwamen door nalatigheid in de aanpak, maar dit keer is het anders, want de betrokken actoren hebben sinds de ontdekking van verdachte gevallen er werk van gemaakt om dit probleem aan te pakken.

Vuilophaal al van start gegaan

Als eerste oplossing voor de rattenplaag problematiek moest er dringend gewerkt worden aan een schone leefomgeving voor de burgers. Doordat heel wat mensen grofvuil op hun erf hebben liggen, worden er makkelijk onderkomens gecreëerd voor de ratten. De districtscommissaris is ingegaan op deze kwestie en samen met het ministerie van Volksgezondheid werd een degelijk plan in elkaar gezet om de ziekte te bestrijden. De buurtbewoners hadden op dat moment gewacht, omdat het ophalen van grofvuil welhaast onbetaalbaar is. Het feit dat ze er nu gratis gebruik van mogen maken, komt ze dan ook vele malen goedkoper uit.

Steeds meer actieve gevallen

Ondanks het feit dat er vanuit de kant van de overheidsorganen alles aan wordt gedaan, verneemt Dagblad Suriname van verplegend personeel in het Mungra Medisch Centrum in Nieuw-Nickerie en burgers, dat de gevallen een stijgende lijn vertonen. Er zijn inmiddels zelfs mensen overleden aan deze ziekte.

“Het doen opduiken van deze gevaarlijke ziekte is voor de gemeenschap een nieuwe uitdaging”, geeft een burger aan die zelf een ziektegeval in zijn familie heeft. Personeel van de zieken instelling in het district kan er niet veel over vertellen, maar wel dat de gemeenschap er waakzaam voor moet blijven en alle maatregelen die door de overheid worden geïmplanteerd strikt moeten naleven, want alleen zo kan dit alles tot het verleden gaan behoren. 

GW

error: Kopiëren mag niet!