OW-minister Nurmohamed: “Welzijn personeel vanaf dag een belangrijke prioriteit”

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft tegenover Dagblad Suriname aangegeven, dat het welzijn van het personeel op het ministerie van Openbare Werken vanaf zijn aantreden twee jaren terug een van de prioriteiten is geweest. “Ik blijf mij daarvoor inzetten. Mijn deur is daarom altijd open.”

Volgens de bewindsman zijn er grote vorderingen gemaakt op dat gebied. Bevorderingen, uitkeringen, verzekeringen, maar ook betere werkomstandigheden zijn gerealiseerd. Daarnaast is er ook gezorgd voor veiligheid en genoeg gereedschappen en apparaten, aldus Nurmohamed.

Inzet 

De bewindsman stelt dat een ieder zich harder moet gaan inzetten voor land en volk. “Wij op OW moeten gaan helpen bij het verlichten van de noden van het volk. Een ieders bijdrage is nodig om de vernietiging van de vorige 10 jaren wanbeleid te herstellen. De vernietiging van 10 jaren moeten wij nu verlichten. Mensen die willen staken hebben wij niet nodig. Een ieder wordt opgeroepen om zijn of haar bijdrage te leveren. De verbetering gaat zichtbaarder worden. De verlichting gaat merkbaar zijn. De infrastructuur wordt beter. Dat staat centraal. Elk district krijgt aandacht. Wij hebben een ieder nodig daarvoor”, aldus OW-Minister Nurmohamed.

Groter plaatje  

OW-Minister Nurmohamed vroeg afgelopen week het personeel om geen acties te voeren voor ‘wisje wasjes’, maar om te kijken naar het groter plaatje. “Er is veel werk te verzetten”, beklemtoonde de bewindsman. “U weet dat ook”, gaf hij te kennen aan het personeel. “Er gaat veel meer mis achter mijn rug. Ik zal het oplossen. Ik ben er om de problemen op te lossen”, aldus de minister. 

De bond gaf minister Nurmohamed de tot ruimte afgelopen week, nadat zij in actie dreigde te gaan. In een circulaire die de redactie onder ogen kreeg gaf minister Nurmohamed onder andere aan, dat voor gewijzigde ondersteuning van de uitvoering werkzaamheden besloten is de veldcoördinatoren H. Narain, S. K. Sahadew-Lall, M. Bhoendie en N. Barhoe aan te stellen. Zij worden belast met spoedopdrachten afkomstig van de minister en wel de voorbereiding, coördinatie en rapportage en het toezicht bij de uitvoering van werkzaamheden in Paramaribo en Wanica.

“De uitvoering van die werkzaamheden dient in nauw overleg met de respectieve directeuren, onderdirecteuren of hoofden plaats te vinden. Daarbij dient er een deugdelijke vastlegging plaats te vinden met inachtneming van de vigerende comptabele regels. Op u allen wordt een dringend beroep gedaan om deze aangelegenheid in goed bestuur en optimale onderlinge communicatie te doen plaatsvinden”, aldus de minister aan het personeel van OW.

error: Kopiëren mag niet!