Nieuw bestuur neemt schuldvrije en goed draaiende SHTTC over

De stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC), in de volksmond bekend als de Surinaamse toerisme school, heeft een nieuw bestuur onder leiding van Ushadevi Balesar. Het beheer over de stichting werd woensdag 13 juli overgedragen door het vertrekkend bestuur onder voorzitterschap van Imro Smith. 

Uit de gepresenteerde stukken bij de overdracht is gebleken, dat het nieuwe bestuur een goed draaiende stichting overneemt zonder schulden, evenmin problemen in de bedrijfsvoering. Integendeel is gebleken dat het nieuwe bestuur voldoende geldelijke middelen overneemt op zowel de SRD- als valutarekeningen van de stichting. Smith stelde bij deze gelegenheid het goed bestuur en toezicht bij de SHTTC als voorbeeld voor andere raden en besturen van parastatale bedrijven. 

Hij gaf aan dat bij zijn aantreden als voorzitter in 2016, hij een schuld had overgenomen van duizenden Euro’s en alsof dat niet genoeg was werd hij terstond geconfronteerd met een abrupte stopzetting van subsidie door gebrek aan voldoende financiële middelen in staatskas.  Door het ontbreken van financiële steun vanuit de overheid in de eerste vier tot vijf jaren tijdens zijn bestuursperiode en de gevolgen van de inflatie, zijn er momenten geweest waarbij het een uitdaging voor het bestuur was om de lonen van het personeel te kunnen betalen op bepaalde momenten.  

Door prudent beleid te voeren is het hem, het bestuur, directie en personeel, uiteindelijk gelukt om zelfvoorzienend te opereren en ook nog de aangetroffen schulden volledig te betalen. 

Ten aanzien van de taakstelling zei Smith, dat ondanks de liquiditeitsproblemen, SHTTC in zijn bestuursperiode de sector Toerisme en Hospitality gestaag heeft voorzien van competentiegerichte krachten, hetzij als arbeidskracht, hetzij als kleine zelfstandige. Hij concludeerde op basis van gepresenteerde cijfers dat dit jaar een verruiming van bijna 75 tot 100 procent meer gecertificeerde trainees zullen worden afgeleverd, in vergelijking met 2016 toen hij het roer overnam met 181 afgeleverde trainees in dat jaar. 

De verwachting dit jaar is volgens SHTTC-directeur Rabin Boeddha, 300 tot 400 trainees die afgeleverd zullen worden aan de sector Toerisme en Hospitality. Dit komt mede door het feit dat er meer trainingen en opleidingen zijn ontwikkeld. Ook noemde Smith als oogst, het afbouwen en operationeel stellen van de Hotelschool in het kader van de Twinningfaciliteit tussen Suriname en Nederland. Smith is directeur Boeddha en het personeel zeer erkentelijk voor hun inspanningen en de getoonde liefde voor het bedrijf. Ook bedankte hij de vertegenwoordigers van zowel de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Dayenne Wielingen als van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, John Koorndijk, in het bestuur voor hun inzichten en bijdragen die mede hebben geleid tot goed bestuur, toezicht en beleid bij SHTTC. Smith zat namens het ministerie van Arbeid in het bestuur. 

De nieuwe voorzitster, Ushadevi Balesar, heeft dank uitgebracht aan het vertrekkende bestuur voor het vele werk dat is verzet bij SHTTC. Ze heeft verzekerd dat haar bestuur tenminste gaat voor consolidatie van wat is aangetroffen bij SHTTC. Haar streven is uitbouwen van de activiteiten van de toerismeschool naar alle districten in ons land. 

De SHTTC is een overheidsstichting die ressorteert onder de ministeries van: Transport Communicatie en Toerisme (TCT), Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J), en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. 

In het huidig bestuur hebben zitting: Ushadevi Balesar (voorzitster/ TCT), Naomi Esajas-Friperson (ondervoorzitster/ AW&J), Nazara Kranenburg (TCT), Shyamnath Raghoenath (AW&J), Sherida Mormon (VSB), Cherida Bottenbly-Schet (Onderwijs Wetenschap en Cultuur).    

  • Foto bijschrift: Huidig bestuur en vertrekkend bestuur SHTTTC. Vlnr: Naomi Esajas-Friperson (ondervoorzitster/AWJ) Cherida Bottenbly-Schet (Onderwijs, Wetenschap en Cultuur), Imro Smith (scheidende voorzitter/ AWJ), Dayenne Wielingen (lid vertrekkend bestuur /VSB), Ushadevi Balesar (huidige voorzitter/TCT), Shyamnath Raghoenath (AWJ), Rabin Boeddha (directeur SHTTC), Nazara Kranenburg (TCT), Sherida Mormon (VSB), John Koorndijk (lid vertrekkend bestuur/ Onderwijs, Wetenschap en Cultuur).
error: Kopiëren mag niet!