Georganiseerde misdaad zonder aanhoudingen?

In een mogelijke oplichting van de staat in epische vormen zal waarschijnlijk de meester overtuigen dat de leerling hem niet zal overtreffen. De samenleving is opgeschrikt door een grove vorm van oplichting en verduistering van de Staat op een manier die nooit vertoond is in Suriname. Er zouden valse betaalbewijzen en reçu’s zijn ingediend ten laste van het ministerie van Financiën en Planning. Het zou gaan om bedragen van in totaal bijna 50 miljoen SRD. Twee betalingen zouden al zijn geschied dit jaar, een derde betaling met vervalste stukken kon worden gedetecteerd en werd de betaling gedwarsboomd.

De vraag rijst nu hoe het kan dat zware verdachtmakingen duidelijk zijn, vermeende daders in beeld zijn, maar de daders niet zijn ingesloten. Ook is niet bekend wie de dader is. Op de vervalste betaalstukken en bewijzen worden de verantwoordelijke personen duidelijk vermeld. De Surinaamse overheid zou volgens Financiën een systeem hanteren dat bijhoudt wie allemaal de leveranciers van goederen en diensten zijn in Suriname. Zonder de persoonlijke gegevens komen mensen niet in het systeem voor en kunnen betalingen niet worden verricht. Het is in het geheel niet duidelijk geworden om de levering van welke goederen en diensten het gaat. De regering heeft mededelingen gedaan in DNA bij monde van een minister en die heeft duidelijk haar best gedaan om zaken in het parlement geheim te houden. Er is in heel algemene en vage bewoordingen informatie gegeven. Er is alleen in DNA toegegeven dat er vervalste stukken zouden zijn gebruikt, meer niet. Bovendien vinden er heel strenge controles plaats voordat betaalstukken in het digitaal systeem van Financiën worden geplaatst.

Reçu’s rollen uit het systeem nadat ambtenaren van de financiële afdeling van het ministerie die de uitgaven zal doen, deze stukken in het digitaal systeem plaats en er autorisatie is vanuit het systeem en het ministerie van Financiën. Hier kan het dus dat Financiën autorisatie aan zichzelf geeft en dat zal dan gemakkelijker gaan. Maar alle processen worden doorlopen en afgerond door handelingen van mensen en parafen of handtekeningen van ambtenaren.

Er vinden autorisaties plaats, verzoeken en goedkeuringen van autorisaties en dan worden bedragen betaalbaar gesteld. Daarbij zijn ambtenaren betrokken die zaken eerst controleren. Behalve missives moeten ook raadsvoorstellen, koop/verkoopovereenkomsten, huurovereenkomsten en andere ondertekende en geldige contracten als onderliggende stuk dienen voordat er autorisaties plaatsvinden en reçu’s te voorschijn komen. Ook KKF-uittreksels, hypothecaire uittreksels, ontheffingen en importvergunningen komen erbij kijken. 

Kenners zeggen dat het verhaal van de regering in DNA een pertinente leugen is. Men gaat aan de haal met de intelligentie van het volk. Het is inmiddels op social media gepost, dat de opdracht tot betaling van reçu’s wordt gegeven vanuit de Financiën-minister met tussenkomst van het secretariaat van de minister naar de president van de bank. En de betaalopdracht gaat naar de centrale betaaldienst. Geen enkele andere functionaris op Financiën kan een reçu betaalbaar stellen. De bankpresident stuurt de opdracht door naar een directeur (Bankbedrijf en Bancaire Zaken) die deze opdracht dan verder laat uitvoeren. Er zijn dus teveel schakels dat de bank om zo’n groot bedrag beschikbaar te stellen. 

Bij elke uitgevoerde transactie ten laste van de Staat worden de minister, het secretariaat en de afdeling centrale betaaldienst in een cc op de hoogte gesteld. Hoe komt het dan, dat als het DNA-lid niets had gezegd, men niets zou hebben ontdekt? Zijn de bankafschriften van de maand juni nog niet binnen op het ministerie? Hoe heeft thesaurie-inspectie het niet goedgekeurd en het wordt toch ‘betaalbaar’ gesteld? Waarom legt de regering het volk niet uit wat de juiste procedure is vanaf een raadsvoorstel tot en met het betaalbaar stellen van een reçu? Nota bene de procuratiehouders van de rekeningen van de Staat komen niet eens in beeld. Deze krijgen eind van de maand bankafschriften van ‘hun’ rekeningen. De kans is groot dat thesaurie-inspectie en de centrale betaaldienst niets van deze opdrachten afweten en dat het een ‘onder ons spelletje’ is.

Voor bedragen die in de orde van miljoenen zijn moeten er ook openbare aanbestedingen zijn gehouden. Het kan zijn dat bedragen in die orde oplopen als voor goederen en diensten per maand vastgestelde bedragen plaatsvinden en er accumulatie plaatsvindt omdat men maanden of jaren achter is met betalingen. Maar, voor bedragen in de orde van miljoenen moeten er ook missives zijn of van de raad van ministers of van de onderraad aanbestedingen en gunningen. 

Het is door de opzettelijke vaagheid van een het woord voerende minister in DNA, duidelijk dat de regering vooralsnog probeert om iemand de hand boven het hoofd te houden en te beschermen. Het is in deze gevallen gebruikelijk dat het gaat om partijgenoten.

De huidige regering heeft harde kritiek geuit om corruptiezaken van de vorige regering. Het Openbaar Ministerie heeft een klein aantal mensen, zoals de minister van Financiën, de governor van de Centrale Bank en enkele hoge functionarissen en de directeur van de SPSB ingesloten. Inmiddels zou Interpol hebben laten weten dat de vervolging van de Financiën-minister Hoefdraad politiek gemotiveerd zou zijn. Maar, er is sprake van dubieuze betaalopdrachten van de vorige minister van Financiën. 

De vraag rijst hoe men grote bedragen niet kan detecteren in het systeem. De bedragen worden uitgegeven ten laste van Financiën, dus het moet zo zijn dat dit ministerie goederen of diensten heeft afgenomen, soms ten behoeve van andere ministers. Dan denken we bijvoorbeeld aan het opkopen van onroerend goed. Het zou ook kunnen dat Financiën de betaling ten behoeve van andere ministers op zich neemt, omdat die ministers deze bedragen niet op hun begroting hebben. Dan zijn naast Financiën ook andere ministers en ministeries bij deze zaak betrokken. 

De grote vraag rijst hoe het strenge systeem van Financiën de valsheid niet in het digitaal systeem heeft kunnen detecteren. Een reçu komt aan de orde bijna aan het einde van een betaalprocedure. Een reçu is nog geen garantie dat betalingen zullen plaatsvinden.

Onder de vorige regering is vaak door ondernemers geklaagd dat ze met reçu’s rondliepen, maar dat betalingen (betaalbaarstellingen) niet plaatsvonden. De personen verantwoordelijk in de keten moeten instaan voor de consequenties. Zeer waarschijnlijk zijn bedrijven of nepbedrijven in deze zaak betrokken. In deze grootscheepse oplichtingszaken is er een vooraf opgezet plan. De vraag blijft wie er allemaal bij betrokken waren. Waar en wanneer zijn zaken besproken? Het is niet uitgesloten dat sprake is van een criminele organisatie. Het is hoogst opmerkelijk dat 2 betalingen zonder ‘red flags’ geruisloos konden worden verricht. Intussen merken we, dat de  schandalen zich in twee jaar aan het opstapelen zijn onder deze regering die corruptie als hoogste prioriteit in zijn campagne had. 

De bevolking heeft duidelijk minder geduld na 10 jaar oppositie. Schandalen zijn geen verrassing voor degenen die weten hoe de hoogste leiding van het land zich heeft laten omringen. En wat openlijk zonder correctie wordt toegelaten. De coalitie zwijgt en babbelt er omheen… of ze worden bedreigd met het terugroeprecht. In elk geval is de regering veel meer uitleg aan het volk verschuldigd dan de wanprestatie van een Defensie-minister in DNA op dinsdag.

error: Kopiëren mag niet!