Water weggetrokken uit dorpen Brokopondo, maar nog geen normalisatie

Het water in de onder water gelopen dorpen en woongebieden beneden de Afobakadam in het district Brokopondo is sedert twee weken weggetrokken, maar er is absoluut nog geen sprake van normalisatie van het dagelijks leven.

De door de watersnoodramp getroffen bewoners die de afgelopen drie maanden tijdelijk elders bij familieleden een onderkomen hebben gevonden, kunnen nog niet terug naar hun dorpen. Hun woningen staan nog onder de blubber. In de verschillende dorpen moet een schoonmaakbeurt komen gevolgd door een opname van de schade, alvorens men besluit eventueel terug te keren naar de dorpen.

Volgens Henri Kaffe, hoofdkapitein van het dorp Nieuw Lombé heeft Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) zich bereid verklaard daarbij te helpen. SPCS zou onder andere hoge druk spuiten beschikbaar stellen. In de crisissituatie waarin de getroffen bewoners zitten is echter niet veel veranderd. Ze zitten nog steeds zonder inkomen, omdat hun kostgronden met daarop gewassen totaal vernield zijn door het water. Het overgrote deel van de getroffen bewoners zit nog steeds in tijdelijk opgetrokken “kampjes” bij familieleden. Men is de verstrekte voedselhulppakketten beu. De bewoners willen andersoortige hulp om hun normale leven weer te kunnen oppakken. 

Waar blijft de hulp?

De hoofdkapitein van Nieuw Lombé is helemaal niet te spreken over de houding van regeringswege naar de slachtoffers toe van de watersnoodramp. “Waar blijft alle hulp die men van het buitenland binnenkrijgt sedert de onder water gelopen gebieden tot rampgebied zijn verklaard ”, vraagt hij zich af. 

Nog steeds is er nog geen crisisplan gepresenteerd over onder andere hoe de getroffen bewoners te helpen bij het proces van normalisatie. Nu langer dan drie maanden, moet er toch een plan zijn om de mensen te helpen hun kostgronden weer plantklaar te krijgen, waardoor ze hun eigen gewassen kunnen verbouwen. De kostgronden waren niet alleen een bron van inkomen, maar ook een bron om in de eigen voedselbehoefte te voorzien. De mensen willen geen voedselpakketten meer, maar willen naar hun normale leven.

Volgens hoofdkapitein Henri Kaffe is het daar waar de overheid met de nodige hulp moet inkomen. Het dorpshoofd van Nieuw Lombé vraagt zich ook af of er ondertussen ook een plan is van waar men naartoe kan trekken voor het geval zich weer een watersnoodramp voordoet. Voor hetzelfde geld zouden de getroffen bewoners nu nergens naar toe kunnen trekken, indien zij geen familieleden hadden voor een tijdelijk onderkomen. 

Schadevergoeding

Van zijn dorp Nieuw Lombé weet hoofdkapitein Kaffe, dat de getroffen bewoners van het Rode Kruis een bedrag van SRD 3.000 hebben ontvangen om naar eigen behoefte goederen en levensmiddelen te kopen. Hij zegt hiervoor het Rode Kruis dankbaar te zijn en zegt dat hulp aan de mensen in deze richting gezocht moet worden. De mensen krijgen daardoor het gevoel weer een stukje van hun vrijheid terug te krijgen.

Zoals de situatie nu is, waarbij de bewoners nog steeds in het ongewisse zijn gelaten over onder andere een vergoeding van geleden schade en hulp bij normalisatie, leeft bij de mensen het gevoel dat zij aan hun lot worden overgelaten.

De president en de regering zouden er goed aan doen zich persoonlijk te oriënteren bij de verschillende dorpen. Hierdoor kan men zelf een beeld krijgen van de werkelijke situatie van de getroffen bewoners, en wat er allemaal nog moet gebeuren om weer tot normalisatie over te kunnen gaan. “Dat is anders dan met een helikopter over de onder water gelopen gebieden te vliegen”, aldus Henri Kaffe.

De hoofdkapitein van Nieuw Lombé zegt mogelijk in de loop van volgende week meer zicht te zullen hebben op wanneer overgegaan kan worden tot schoonmaak van de woningen in de verschillende dorpen.

(Bijschrift foto’s: Nu het water in de ondergelopen dorpen in Brokopondo sedert twee weken is weggetrokken, is duidelijk te zien welke ravage het heeft aangericht aan woningen. Bijgaande foto’s gemaakt in het dorp Nw. Lombé laat de aangerichte schade duidelijk zien. Woningen en inboedel zitten onder de “laba-laba” (waterig modder). Pas na een grondige schoonmaak zal men de daadwerkelijke schade kunnen opmaken. De foto van de in aanbouw zijnde woning laat duidelijk zien, hoe hoog het water heeft gestaan.)

SS

error: Kopiëren mag niet!