Het minOWC voert peilingstoetsen in om na te gaan of leerlingen de leerstof beheersen

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) maakte op 16 juni bekend, dat er in het kader van vernieuwingen binnen het onderwijs, door het ministerie besloten is om peilingstoetsen in te voeren.

De eerste peilingstoetsen zullen afgenomen worden op 20, 21 en 22 juli in de leerjaren 4, 6 en 8 en op 25 en 26 juli in leerjaar 9. De leerlingen van leerjaar 4, 6 en 8 zullen getoetst worden in de vakken taal, rekenen en agn (aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs). In leerjaar 9 zullen de leerlingen getoetst worden in de vakken Nederlands en rekenen of wiskunde. 

Daniella Rosario, onderdirectrice Ontwikkelingsdienst van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, geeft in een reactie aan, dat de peilingstoetsen diagnostische toetsen zijn. Het is de bedoeling dat er wordt nagegaan welke leerstof de leerlingen beheersen en welke niet. Deze informatie is ten behoeve van het ministerie, geeft zij aan. Aan Rosario werd verder gevraagd of de leerlingen ongeacht het resultaat zullen doorstromen. Zij antwoordt hierop, dat elk kind doorstroomt. 

De scholen zullen geen individuele feedback ontvangen, wat betreft de peilingstoetsen. Alleen op landelijk niveau zal informatie verstrekt worden. De scholen zullen wel correctiesleutels ontvangen, waarmee ze zelf kunnen nagaan hoe ze gepresteerd hebben. Aan de hand van hun schoolresultaat kunnen scholen en leerkrachten de verkregen informatie als vertrekpunt voor reflectie en evaluatie gebruiken.

Op social media wordt door schoolleiders aandacht van ouders/verzorgers gevraagd met betrekking tot de peilingstoetsen en de prestatie van de kinderen. Er wordt daarbij aangegeven dat het niet meedoen tijdens de lessen of de school niet bezoeken, kan zorgen voor leerachterstanden met alle gevolgen vandien.

Ouders/verzorgers worden daarom op het hart gedrukt om ook de nodige begeleiding en ondersteuning aan hun kinderen te bieden. Indien dat ontbreekt, zou het volgens hen kunnen leiden tot vroege schoolverlaters. 

SK

error: Kopiëren mag niet!