Drie vrouwelijke PA’s in vrijheid gesteld door het Parket

In de attestenzwendelzaak waarin donderdag 6 juli drie vrouwelijke penitentiaire ambtenaren (PA) in verzekering waren gesteld, heeft het parket een invrijheidstelling gelast van alle drie verdachten.

De advocaten in deze zaak, Vanessa Nooitmeer en Chandra Algoe, hadden een verzoek bij de rechter-commissaris ingediend om de inverzekeringstelling van alle PA’s onrechtmatig te verklaren. Voordat de rechter-commissaris deze zaak kon behandelen werden de drie vrouwen voorgeleid bij de Officier van Justitie.

De advocaten wezen de officier erop, dat deze zaak sedert vorig jaar speelt, waarbij acht rekruten werden betrapt op het overleggen van attesten van een arts die al jaren is overleden. Onder deze rekruten bevond zich Shayne K. die de attesten onder de andere rekruten verspreidde. Hij beweerde deze attesten te hebben ontvangen van een oppasser die inmiddels ook is overleden. De dienstleiding besloot de opleidingsovereenkomst van al deze rekruten te beëindigen en zij werden allemaal heengezonden door de politie in november 2021.

Deze vrouwelijke PA’s bleken ook via Shayne aan attesten te zijn gekomen. In februari 2022 werd hen verweer aangezegd en hierna hoorden zij niets, totdat zij zich op 6 juli 2022 moesten aanmelden bij de politie van Nieuwe Grond en terstond werden aangehouden.

De PA’s erkennen, dat zij geen attesten hadden moeten aannemen van Shayne, maar wezen erop dat de attesten allen gefiatteerd zijn door de inrichtingsarts. De vrouwen gingen dan ook er terecht vanuit dat er verder niets mis was met de attesten.

Daarnaast wees advocaat Nooitmeer erop, dat er genoeg andere tuchtrechtelijke sancties mogelijk waren, maar dat het Openbaar Ministerie gelijk heeft gegrepen naar het zwaarste middel, waarbij geen aandacht is besteed aan het feit dat het om ambtenaren gaat met 20, 25 en 35 dienstjaren. Ze entameerde dat er sprake is van willekeur, nu bij de rekruten een andere aanpak werd gebruikt.

Advocaat Algoe wees erop, dat er sprake is van een volstrekt onrechtmatige aanhouding, nu het Parket niet eens op de hoogte bleek te zijn van de afhandeling van de zaak van de rekruten. Dat betekend, dat bij de rapportage door de politie, deze informatie werd verzwegen voor de Officier van Justitie. De officier hield zijn beslissing aan en liet zich uitgebreid door de politie informeren over de zaak van de rekruten en gelastte hierna de onmiddellijke invrijheidstelling van de drie PA’s.

error: Kopiëren mag niet!