Diakonessenhuis gaat per 25 juli bijbetalingen vragen aan patiënten

Het Diakonessenhuis heeft, net als de overige ziekenhuizen in Suriname, al geruime tijd financiële problemen. De inkomsten verkregen uit de huidige ligdagtarieven zijn ondanks recente aanpassingen nog steeds onder de kostprijs. Om ziekenhuiszorg tegen de geldende standaarden te blijven leveren en daarbij ook onze medewerkers loon naar werken te kunnen garanderen zien wij ons genoodzaakt tot deze maatregel van bijbetaling, zo laat het ziekenhuis dinsdag 12 juli weten in onderstaande bekendmaking.

“De SZF-verzekerden vormen het belangrijkste deel van ons bestand. Het SZF- ligdagtarief bedroeg in 2014 op basis van een koers van 3,35 voor de dollar US$ 175. In augustus 2021 en april 2022 is het tarief aangepast. Het aangepaste tarief bedraagt nu omgerekend US$ 75.

In de periode tussen 2014 en 2021 bedroeg de cumulatieve inflatie 492% (jaareinde methode) terwijl de wisselkoers met niet minder dan 531% is gestegen. De ligdagtariefsaanpassing heeft bij lange na geen gelijke trend gehouden met de inflatie en wisselkoersstijging. Om enigszins de effecten van het niet verhogen van de ligdagtarieven te compenseren, zijn regeringen ertoe overgegaan subsidie en kapitaalinjecties toe te kennen aan het ziekenhuis, waarvan een groot deel ten laste van de tegoeden bij het SZF.” 

Vertrek personeel

“Per augustus 2021 heeft de regering de zogenaamde subsidie en kapitaalinjecties aan ziekenhuizen stopgezet waardoor sindsdien de effecten van tekortschietende inkomsten uit dienstverlening sterk voelbaar zijn.

Door het gebrek aan middelen kunnen wij ook onze gezondheidswerkers onvoldoende compenseren; dit leidt tot een vertrek van lokaal opgeleide en zeer toegewijde medewerkers naar zowel het buitenland alsook naar overheidsziekenhuizen, met als gevolg verder vermindering van de dienstverlening.”

“Als niet-overheidsziekenhuis en in NZR verband hebben wij op verschillende manieren en bij verschillende overheidsinstanties reeds kenbaar gemaakt hoe precair de situatie is. Ook de bond heeft middels protesten bij de Assemblee en het aanbieden van petities bij de regering de situatie proberen aan te geven.”

“Een andere oorzaak van de moeilijke tijden zijn de gedurende jaren opgebouwde en hoog opgelopen openstaande rekeningen van het SZF en de overheid bij het Diakonessenhuis, waardoor noodzakelijke onderhoud- en vervangingsinvesteringen reeds lange tijd zijn uitgebleven en leveranciers niet op tijd kunnen worden betaald. Alhoewel er door de huidige regering wat stappen worden ondernomen om deze tegoeden in beeld te brengen, verloopt dit proces erg moeizaam en is er ondanks beloften nog geen duidelijk zicht tot werkelijke en volledige betaling.”

“Wij ontkomen er niet aan”

“In het belang van de continuïteit en kwaliteit van de zorg en ter bestendiging van het voortbestaan van het Diakonessenhuis zijn wij als niet-overheidsziekenhuis genoodzaakt dit onder de aandacht van de samenleving te brengen. Wij ontkomen er niet aan de patiënt bijbetaling te vragen ter dekking van het verschil tussen de vergoeding van de zorgverzekeraars en de werkelijke kostprijs van verrichtingen. Met deze maatregel streven wij naar veiligstelling van de kwalitatieve zorg van het Diakonessenhuis welke wij al 60 jaar liefdevol aanbieden aan de Surinaamse gemeenschap.”

“Wij blijven uiteraard in dialoog met de verzekeraars en de overheid en werken tegelijkertijd aan meer duurzame oplossingsmodellen. Voor nu vragen wij u om begrip voor deze noodzakelijke maatregel.”

error: Kopiëren mag niet!