DA’91 toegetreden tot Liberal International

Per 2 juli is DA’91officieel toegetreden tot de wereldorganisatie van Liberale Partijen, Liberal International (LI). Middels stemming bepaalde het 63e Congres van Liberal International, dat DA’91 wordt toegelaten als “observer’ member. Dit is de eerste stap naar het volwaardig lidmaatschap. Het 63e congres waarop tevens de 75e verjaardag van Liberal International werd gevierd, vond plaats in Sofia, Bulgarije. 

DA’91 voorzitter Angelic del  Castilho reisde op uitnodiging van de Executive Committee van Liberal International af ter bijwoning van het Congres dat plaatsvond van 30 juni – 3 juli. In een speciale sessie met de Secretaris-Generaal van LI presenteerde de DA’91-voorzitter de partij, haar doelstellingen en platform. Zij ging ook in op vragen uit de zaal afkomstig van politici die liberale partijen verspreid over de wereld vertegenwoordigden.

In haar verzoek tot toetreding tot de wereldorganisatie kreeg DA’91 bijzondere ondersteuning van D’66 en VVD, liberale politieke partijen in Nederland. 

DA’91 kiest voor het lidmaatschap van Liberal International op basis van de overtuiging dat dit in de eerste plaats versterking van haar ideeën, kennis en ondersteuning voor liberale principes zal brengen. Deze principes hanteert de partij in haar politiekvoering met als doel een vrije, onafhankelijke benadering in de politiek en de ontwikkeling van ons land. De opdracht van de Liberale Wereld voor het reconstrueren van de Liberale Wereld Orde, sluit helemaal aan op de visie van DA’91 voor een beter Suriname. Wet en recht evenals de democratie, persoonlijke vrijheden en verantwoordelijkheden staan vaak onder druk in ons eigen land. Hier moet een ommekeer in komen willen wij een goede toekomst. Duurzame ontwikkeling en gender gelijkheid zijn noodzakelijk voor de zwaksten onder onze burgers. Voor het succesvol bouwen aan de weg naar de Nieuwe Republiek is een sterk netwerk van gelijk denkenden personen en organisaties niet alleen in ons land nodig, maar ook buiten onze grenzen. 

Het lidmaatschap van LI maakt DA’91 onderdeel van een groot en sterk wereldwijd netwerk van gelijk denkenden. Het werk dat verzet moet worden op het vlak van mensenrechten, sociale rechtvaardigheid, de strijd tegen corruptie evenals de bescherming van het milieu zoals verwoord in DA’91’s Groene Strategie zal verdiept en versterkt worden door de beschikbare kennis, deskundigheid en netwerk binnen de organisatie. Ook voor Suriname geldt dat het Liberalisme de beste mogelijkheden biedt om de hedendaagse uitdagingen te overwinnen en een baken vormt tegen het populisme, illiberale democratie en meer nog het verhullen van harde criminaliteit achter een politiek masker.

Om onze vrijheid te behouden als burgers moeten wij dagelijks strijden om onze onafhankelijkheid en onafhankelijk denken te beschermen. Dit is nodig om de cyclus van armoede en ellende te doorbreken. DA’91 is zich bewust dat dit geen eenvoudige taak is in ons land heden ten dage waar de ethische normen en waarden in de politiek zo goed als compleet uitgewist zijn.  Met het lidmaatschap van Liberal International wordt de capaciteit en reikwijdte van de partij enorm verbreed en dit zal ook vertaald worden naar succes voor Suriname. 

De voorzitter heeft tijdens het congres ook ontmoetingen gehad met verschillende delegaties. Met de delegatie van Taiwan werden afspraken gemaakt om de relatie te verdiepen. Verder waren er ook ontmoetingen met o.a. de delegaties van Israël, Indonesië en de leiding van de National Democratic Institute. De DA’91 voorzitter is uitgenodigd een prominente rol in te nemen in het Vrouwen Netwerk van  Liberal International (INLW) in Latijns-Amerika.

DA’91 Publiciteitsdienst

error: Kopiëren mag niet!