Consumentenkring blij met meldingsplicht prijzen goederen

De Consumentenkring Suriname is zeer ingenomen met een bekendmaking die het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (kortweg EZ) heeft doen uitgaan, waarin met nadruk erop wordt gewezen dat prijzen en prijswijzigingen van alle goederen en diensten die op de lokale markt ten verkoop worden aangeboden, aan haar gemeld dienen te worden.

Het ministerie van EZ brengt onder de aandacht, dat het Meldingsbesluit nog steeds van kracht is en dat bedrijven bij prijsaanpassingen een schriftelijk verzoek moeten doen toekomen aan het ministerie voor toestemming. Belanghebbenden dienen daarbij aan te geven de hoogte van de voorgenomen prijsverhoging, de redenen en de datum waarop de prijsverhoging zal ingaan. Het verzoek voor aanpassing van prijzen van producten en diensten dient minimaal 1 maand vόόr de datum waarop de prijsaanpassing ingaat bij de minister van EZ worden ingediend.

Het ministerie van EZ wijst in de bekendmaking nadrukkelijk erop, dat het verboden is prijzen van goederen te verhogen zonder verkregen toestemming van haar. Op basis van het Meldingsbesluit en de Meldingsbeschikking zijn producenten en importeurs verplicht om de prijzen en prijsaanpassingen van goederen, dan wel diensten die zij op de binnenlandse markt ten verkoop aanbieden te melden aan het ministerie van EZ.

Blij met bescherming 

Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring Suriname, zegt dat met het besluit van het ministerie van EZ om strenger controle uit te voeren op de naleving van het Meldingsbesluit, een deel van een lang gekoesterde wens van zijn consumentenorganisatie in vervulling gaat. Eindelijk begint volgens hem men in te zien waar de controle van prijzen moet beginnen. Het begint bij de controle op naleving van de Meldingsplicht. Het is een heel goede en belangrijke stap van het ministerie van EZ.

Voor de Consumentenkring Suriname is het nog belangrijker, dat er permanent wordt toegezien op de naleving van de Meldingsplicht. Als dat gebeurt denkt Alleyne dat er een verandering zal komen in het land, waarbij er sprake is van verbeterde consumentenbescherming. Wat er volgens de voorzitter van de Consumentenkring nog moet komen zijn regels voor de tussenhandelaars. “Als die regels er komen, dam zijn wij een heel eind op weg als het gaat om de bescherming van de consument”, aldus de voorzitter van de Consumentenkring.

Overbruggingstarief voor stroom

Over een andere actuele kwestie, met name de oproep van de Energie Autoriteit Suriname (EAS) voor on-line registratie om in aanmerking te komen voor het zogeheten overbruggingstarief voor stroomverbruik, is Albert Alleyne niet te spreken. Voor het overbruggingstarief komen in aanmerking verbruikers die maandelijks niet meer dan 400 kWh aan stroom verbruiken. Het gaat hier veelal om de lage inkomensgroepen. Juist voor deze groep in de samenleving wordt het moeilijk gemaakt om in aanmerking te komen voor het zogeheten overbruggingstarief voor elektriciteit. Naast het feit dat juist deze groep geen of moeilijk toegang hebben tot internet, worden bij de registratie persoonlijke gegevens gevraagd die volgens de Consumentenkring niet relevant zijn. Zo wordt bij de registratie gevraagd of belanghebbende AOV ontvangt. Het invullen van het online registratieformulier van de EAS is ook voor velen een heel moeilijke opgave.

Zaken zouden veel eenvoudiger gemaakt moeten worden, zeker voor die groep van mensen die tot de onderste lagen van de samenleving behoren. Deze groep mensen, die niet meer dan 400 kwh verbruikt, heeft het  overbruggingstarief het hardst nodig.

Albert Alleyne vindt, dat als het om gegevens van verbruikers gaat, de EBS die reeds heeft. De EAS zou daar moeten zijn voor bepaalde gegevens. De Consumentenkring-voorzitter doet een dringende oproep aan de EAS om naar een ander manier van registratie over te stappen. Er moet een veel eenvoudiger manier zijn. Alleyne vreest dat indien zaken niet eenvoudiger gemaakt worden, de doelgroep waarvoor het overbruggingstarief is bedoeld, buiten de boot zal vallen.

SS 

error: Kopiëren mag niet!