Import 350 melkkoeien uit Brazilië in januari

Indien alles goed zit worden in januari volgend jaar 350 melkkoeien uit Brazilië in Suriname verwacht. Het gaat om melkkoeien van het runderras Gyr die volgens deskundigen geschikt zijn voor de Surinaamse omstandigheden.

De import van melkkoeien uit Brazilië is onderdeel van het plan van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) om in het kader van voedselzekerheid de melkproductie in Suriname een flinke duw in de rug te geven. Mukesh Ramlagan, voorzitter van de Veehoudersbond Suriname (VHB), zegt zeer ingenomen te zijn met het besluit van LVV om melkkoeien van het runderras Gyr binnen te halen en zodoende de melkproductie onder de boeren te stimuleren. De VHB heeft vorige week donderdag een werkbespreking gehad op het ministerie over deze materie. Op deze bespreking is men het eens geworden over de import van Gyr-melkkoeien.

De Gyr is een zeer goed runderras, en de melkkoeien ervan kunnen onder ideale omstandigheden makkelijk tussen de 40 tot 50 liter melk per dag produceren. De huidige melkkoe in Suriname haalt dagelijks gemiddeld tussen de 10 en 15 liter per dag. Volgens Ramlagan zullen de melkkoeien door LVV worden binnen gehaald. Ze zullen zonder winstoogmerk aan lokale melkboeren worden verkocht ten behoeve van de melkproductie. De 350 melkkoeien die in januari uit Brazilië worden geïmporteerd is de eerste bezending uit een aantal van ongeveer 1.500 die LVV van plan is binnen te halen.

Voedselzekerheid

In april eerder dit jaar heeft minister Parmanand Sewdien van LVV verklaard, dat 1.500 melkkoeien zullen worden geïmporteerd en dat dit aantal onder de ongeveer 137 actieve melkboeren zal worden gedistribueerd. Uiteindelijk zal elk boer over 10 tot 12 koeien kunnen beschikken. De mededeling toen van de LVV-minister moet bezien worden tegen de achtergrond van de stijgende prijs van melkpoeder op de wereldmarkt als gevolg van onder andere de oorlog in Oekraïne. Niet alleen de stijgende prijs van melkpoeder vormt een probleem, maar ook de beschikbaarheid ervan.

Meer dan 60 procent van de melkbehoefte in Suriname wordt gedekt middels import van melkpoeder, voornamelijk uit Europa, Nederland. Daar is er sprake van een situatie waarbij Chinese bedrijven zich hebben ingekocht in melkveebedrijven en ervoor hebben gezorgd dat het overgroot deel van de melkproductie richting China gaat.

5 miljoen liter tekort

De consumptiebehoefte aan melk in Suriname bedraagt jaarlijks rond de 7 miljoen liter. Lokaal wordt jaarlijks 2 miljoen liter geproduceerd. Het verschil van 5 miljoen liter wordt gedekt middels geïmporteerde melkpoeder. Door gebrek aan stimulerende maatregelen in de achterliggende jaren zijdens de overheid naar de melkveesector toe, hebben veel boeren de melkproductie te rug gekeerd. Nog slechts 137 melkboeren leveren dagelijks rauwe melk aan de Melkcentrale Paramaribo N.V. 

De dagelijkse melkproductie lag ooit rond de 30.000 liter per dag. Deze hoeveelheid is door de jaren heen geleidelijk teruggegaan naar 15.000 liter om vandaag de dag op het niveau te liggen van 7.000 tot 8/000 liter per dag. De stijging van de prijs van consumentenmelk is de afgelopen periode vanwege de koersontwikkelingen en de laatste maanden vanwege de internationaal gestegen prijs van melkpoeder steeds onder druk komen te staan. Met voldoende lokale melkproductie zal de afhankelijkheid van de dure melkpoeder aanzienlijk minder zijn. Melk is essentieel voor de volksgezondheid, en eigen productie is erg belangrijk voor de voedselzekerheid.

SS  

Extra info – Dit meldt Wikipedia over de Gyr-runderen:

De gir of gyr is een rundveeras dat van oorsprong uit Gujarat, India komt. Het ras wordt vooral gehouden voor de melk. In India wordt het ras gekruist met andere rassen, waaronder de Red Sindhi en de Sahiwal. Het ras is ook veel naar Zuid-Amerika geëxporteerd. In Brazilië en andere Zuid-Amerikaanse landen wordt de Gir veel gebruikt omdat hij als Bos indicus beter resistent is tegen hoge temperaturen en tropische ziekten. In Brazilië wordt het ras vaak gekruist met de Holstein-Friesian om de Girolando te fokken.

In 2003 bedroeg het aantal gir in de Saurashtra-regio ongeveer 915.000 exemplaren, ofwel 37% van de rundveestapel in die regio. In Brazilië werden er in 2010 zo’n 5 miljoen exemplaren geteld.

error: Kopiëren mag niet!