Districtscommissaris Josta Lewis komt gemeenschap Kabalebo tegemoet

De ontstane moeilijke leefsituatie in het ressort Kabalebo was voor de burgers daar de reden waarom ze er melding van maakten bij Dagblad Suriname. De burgers hebben dit keer weer melding gemaakt, maar van het feit dat er een strategische aanpak is gekomen vanuit de kant van districtscommissaris Josta Lewis.

Pakketten ter ondersteuning van de gemeenschap 

Door tussenkomst van de burgermoeder en het NCCR (Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing) werden de mensen in het ressort voorzien van een voedingsmiddelen pakket. Er waren in totaal 450 pakketten beschikbaar gesteld voor gezinnen die het nodig hadden. De burgers waren echt tevreden met de pakketten die ze hebben gehad door tussenkomst van de districtscommissaris. “Dit moet ook gepubliceerd worden”, zegt iemand tegen Dagblad Suriname.

De reden voor het verdelen van de pakketten is de ontstane situatie door de aanhoudende regenval geweest. Er was een dringende oplossing nodig voor de problemen van deze bewoners. De voedselpakketten werden beschikbaar gesteld door het NCCR. Deze pakketten waren voornamelijk bestemd voor senioren burgers, grote huishoudens en de sociaal zwakkeren. De distributie vond plaats in het Educatiecentrum. Pakketten voor senioren burgers mochten ook afgehaald worden door een familielid.

Aanpak Bazo kaart

Ook het probleem dat ontstond door het niet hebben van een basiszorgkaart wordt aangepakt door de burgermoeder. Het ligt in de bedoeling dat iedereen in het ressort die het nodig heeft moet kunnen beschikken over een kaart waarmee ze de nodige medische hulp kunnen krijgen.

Vergadering ressortraadsleden

Daarna werd een vergadering uitgeroepen met de ressortraadsleden die de noden aan moesten horen. Bij deze vergadering werden diverse zaken het gebied rakende besproken. De districtscommissaris informeerde de leden over de op komst zijnde activiteiten. Verder werden problemen, zoals de gezondheidszorg, boottransport en ontsluiting van het gebied, besproken.

Donaties aan het nationaal leger

Als sluitstuk van het charmeoffensief van de burgermoeder kregen leden van het Nationaal Leger twee gaskomforen gedoneerd. 

GW

error: Kopiëren mag niet!