Bureau Familierechtelijke Zaken informeert burgers over ontstane misverstanden

Het is gebleken dat men onvoldoende is geïnformeerd over hoe te handelen in familierechtelijke zaken. Het Bureau voor Familierechtelijke Zaken (BuFaZ) heeft daarom aangegeven waarvoor ze bekend staat in de Surinaamse gemeenschap.

Bureau voor Familierechtelijke Zaken

Het Bureau werkt in het belang van minderjarige kinderen. Minderjarige kinderen zijn kinderen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, niet gehuwd zijn of meerderjarig zijn verklaard. Wanneer er een geschil is tussen de ouders van het minderjarige kind komt het bureau in beeld voor dit soort kwesties. Hoe complex de situatie ook lijkt te zijn, het geschil mag altijd voorgelegd worden aan het bureau.

Hoe geschiedt de aanmelding?

Cliënten kunnen zich aanmelden per e-mail, telefonisch of persoonlijk langslopen bij het Bureau. Ze melden zich aan bij de afdeling Archief, waarna zij begeleid worden naar de Intake afdeling. Cliënten zijn vrij zich aan te melden, indien het nodig is kunnen zij zich wenden tot een advocaat. De aanmeldpunten zijn in Paramaribo, Nickerie, Coronie en Apoera.

Complexe situatie waarbij moeder van het kind komt te overlijden  

Met betrekking tot de situatie waarbij een ouder is komen te overlijden en het gezag over de minderjarige kinderen moet worden geregeld, zegt het Bureau dat wettige kinderen onder de ouderlijke macht staan in het geval het kind een natuurlijk kind of een natuurlijk erkend kind is, dan staat dat kind van rechtswege onder de voogdij van de moeder. Indien de moeder echter minderjarig is, is zij op grond van art. 434 Burgerlijk Wetboek uitgesloten van de uitoefening van de voogdij over haar kind.

Wanneer nu een van de ouders van een wettig kind overlijdt, is de langstlevende ouder op grond van art. 397 lid 1 Burgerlijk Wetboek van rechtswege voogd over de kinderen. Indien beide ouders overleden zijn, wordt iemand  anders, meestal een familielid, benoemd tot voogd. Komt de moeder van een natuurlijk erkend kind te overlijden, dan kan de vader-erkenner de Kantonrechter verzoeken om hem tot voogd van de minderjarige te benoemen.

Wanneer de moeder van een natuurlijk kind komt te overlijden, wordt iemand anders tot voogd over het kind benoemd. Ook hier dienen zich meestal familieleden aan. Het gaat dan vaak om familie van de moeder. Door middel van een verzoekschrift aan de kantonrechter wordt het geval dan afgehandeld. 

Dit is ter illustratie van een complexe situatie waarvoor men zeker juridische bijstand nodig zal hebben en zich dan kan aanmelden bij de verschillende aanmeldpunten van het Bureau om verdere informatie in te winnen.

GW

error: Kopiëren mag niet!