AVVS-De Moederbond weggemoffeld

Op initiatief van de FOLS hadden de vakcentrales AVVS De Moederbond, C-47, PWO, FAL, OSAV en CLO  zich voorgenomen om vrijdag jongstleden een persconferentie te houden. Op de agenda stond onder andere: “Het eenzijdig genomen besluit van de regering om de introductie van de Wet B.T.W. uit te stellen, zonder dat de sociale partners hieromtrent zijn geïnformeerd.”

Pijnpunten

“Er wordt gestaan op aanpassing van de lonen van ambtenaren en aan hun gelijkgestelden en de uitspraken van de president hierover. Wanneer gaan de besprekingen over de aanpassing van de schijven van de loonbelasting van start? De vakbeweging is geen voorstander van het nu weer verhogen van de elektriciteitstarieven, zijn hete hangijzers. De gemaakte afspraak met de president over het invullen van de Raden van Toezicht en de Raden van Commissarissen bij parastatale ondernemingen en bij stichtingen is ook een pijnpunt.”

Afgelast

Door tot nu toe onbekende reden heeft de persconferentie niet plaatsgevonden. Dagblad Suriname kreeg van Moederbond-voorzitter Errol Snijders te horen, dat de conferentie is afgelast. In de wandelgangen van het kantoor van de Moederbond werd vernomen, dat het bezoek van een ILO-delegatie (International Labour Organization) waarschijnlijk de ontmoeting met de pers gedwarsboomd heeft.

Nieuw hoofdkwartier

Teleurgesteld voor de verloren tijd en energie besloot Dagblad Suriname het beste te maken van haar eerste bezoek aan het nieuw hoofdkwartier van De Moederbond, dat al geruime tijd is verhuisd van de Mr. Jagernath Lachmonstraat naar de Grote Combéweg te bespreken met meerdere personen.

Redder in nood

“De tijd heeft geknaagd aan de eens zo machtige Moederbond die door Johan Pengel werd opgericht. Andermans boeken zijn duister te lezen, maar het is publiek geheim, dat de vakcentrale door rommelig financieel beheer in de knoei kwam. Het vakbonds complex dreigde onder de hamer te gaan. Er werden meerdere reddingsoperaties ondernomen. Uiteindelijk werd de verzekeringsmaatschappij Assuria de redder in nood.” 

Weggemoffeld

“Het nieuwe adres van de Moederbond is bij weinig personen bekend. Het bevindt zich achterin een kantoorgebouw van de Assuria. Weggemoffeld zou je zeggen. Er hangt niet eens een naambord. De schaars ingerichte ruimte die door de vakcentrale wordt gebruikt zou een kamertje genoemd kunnen worden.”

Het naadje van de kous

“Maar ,vergis je niet. De Moederbond heeft geen bekendheid gegeven aan de transactie met Assuria. Het naadje van de kous is niet bekend. Er is ruilhandel gepleegd. Het Moederbondsterrein aan de Lachmonstraat behoort nu toe aan Assuria en de bond is de eigenaar van het gebouw te Combé. De Assuria betaald huur aan de Moederbond. Door het overgrote deel van het gebouw te verhuren zijn er inkomsten om de overheadkosten van de vakcentrale te dekken.”

Huurders

“Het is mij niet bekend of de huurovereenkomst zal worden beëindigd wanneer Assuria haar bouwwerkzaamheden in het zuiden van de stad heeft afgerond. Dan zal waarschijnlijk naar andere huurders worden omgekeken. Maar. ik zie dat niet zo gauw gebeuren, aangezien Assuria veel heeft in kantoorruimte in het centrum van Paramaribo.”

HD

(Bijschrift foto: Het hoofdkwartier van de AVVS – De Moederbond ondergebracht achter een Assuria-kantoor aan de Grote Combéweg.)

error: Kopiëren mag niet!