Ala sani e gwenti

Leerlingen van O.S. Sunny Point-2 hebben vrijdag begeleid door de leerkrachten Sarah en Satisha, in het kader van het vak geschiedenis Paramaribo bezocht. Er werd gewandeld door de stad, bezienswaardigheden en hun geschiedenis werden besproken. Een bezoek aan de Centrale- en Vreedzaam Markt hoorden erbij.  Ouders en leerkrachten hebben geld bijgelegd om het bezoek mogelijk te maken.

Ouders en leerkrachten

Van juffrouw Satisha werd vernomen dat 34 leerlingen, 26 meisjes en 8 jongens van klasse 4A en 4B mee hebben gedaan aan de educatieve tocht. Dat er veel minder jongens deel uitmaakten van de groep reflecteert de schoolbevolking, waarvan het gros uit meisjes bestaat. Veel jongens verlaten de school vroegtijdig.

Zwervers 

Meerdere zwervers benaderden het schoolgezelschap. Er werd gebedeld, gevraagd naar iets te eten, te zingen en om foto’s te maken. Hun op een afstand houden was haast onmogelijk.  Er was verbazing te lezen op de gezichten van de kinderen. Ze gedroegen zich keurig netjes, volgden de richtlijnen van de leerkrachten gehoorzaam op. 

Lesje geleerd

De leerkrachten negeerden de zwervers. Op de vraag of zij zich bedreigd of bezorgd voelden werd geantwoord: “Nee wij zijn het een en ander gewend. Maar, wij hebben geleerd van deze wandeling. De volgende keer zullen wij rekening houden met zulke omstandigheden.” Zij waren het ermee eens, dat bij dergelijke schooluitstapjes het goed zou zijn een manspersoon erbij te betrekken.

HD

error: Kopiëren mag niet!