Vicepresident Brunswijk: “Ied-ul-Adha versterkt natievorming”

Met het geven van geslacht vlees aan de medemens bij het Ied-ul-Adha feest wordt voorzien in de voedselbehoefte van duizenden huishoudens. En volgens vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk worden hiermee de intermenselijke relaties op een bijzondere wijze versterkt en het proces van natievorming in Suriname vergemakkelijkt. Dat zei hij in zijn felicitatieboodschap aan land en volk zaterdagochtend 9 juli op het Onafhankelijkheidsplein in het centrum van Paramaribo in verband met het gebed bij de viering van het Ied-ul-Adha feest.

Minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, was een van de aanwezigen. Volgens de vp tonen de moslims, dat ze deel zijn van de Surinaamse gemeenschap en dat zij bereid en in staat zijn om bruggen te slaan naar de andere groepen in de samenleving en dat zij zich verbonden voelen met het lot van alle Surinamers.

Hij sprak de hoop uit deze nationale vrije dag in verband met het offerfeest zal zorgdragen voor een sterkere binding tussen alle etnische, culturele en religieuze groeperingen in ons geliefd Suriname.

“Het koesteren van deze prachtige ‘bromtji dyaari’ vereist dan ook onze gezamenlijke inzet, onze opofferingen, hetgeen een plicht is van elke rechtgeaarde Surinamer.” Brunswijk zei aan de duizenden moslims op het plein, dat de offervaardigheid van Abraham toen ons allen herinnert aan de emancipatiestrijd die onze voorouders hebben gevoerd. Namelijk, dat zij bereid waren opofferingen te doen, zodat de generaties na hen vrij van fysieke en geestelijke ketens kunnen leven.

Namens de totale regering wenste vicepresident Brunswijk de natie een Ied-ul-Adha mubarak toe.

error: Kopiëren mag niet!