Ontbossing Amazone bereikt recordhoogte in eerste helft 2022: 3.988 vierkante kilometer

Ontbossing in Amazone bereikt een recordhoogte voor de eerste helft van 2022 – januari-juni – met de verwoesting van 1.539 vierkante mijl (3.988 vierkante kilometer) regenwoud – terwijl milieuactivisten waarschuwen dat de ‘longen van de planeet’ op de rand van instorten staan, zo bericht de Britse krant Daily Mail.

Greenpeace heeft gezegd dat de Amazone binnenkort ‘op de rand van instorten’ zou kunnen staan. Dit gebied, vijf keer zo groot als de stad New York, markeert het hoogste ontbossingspercentage dat is geregistreerd in de eerste zes maanden van het jaar in het Braziliaanse Amazonegebied, zegt Greenpeace.

Ontbossing is het proces van het permanent verwijderen van bomen, vooral om plaats te maken voor het planten van gewassen en het laten grazen van vee om aan de menselijke vraag naar voedsel te voldoen.

Bij ontbossing worden bomen en vegetatie verbrand of gekapt, waardoor de boshabitat wordt vernietigd en de biologische diversiteit verloren gaat, zeggen natuurbeschermers. De nieuwe gegevens zijn gepubliceerd door het Braziliaanse Nationale Instituut voor Ruimteonderzoek (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, of INPE).

“Het vernietigen van de Amazone terwijl de klimaatcrisis woedt, is alsof je met een hamer naar de airco gaat in een kamer die al heter wordt”, zegt Louisa Casson, boshoofd van Greenpeace UK.

“Met elke hectare bos die wordt gekapt, duwen we dit klimaatkritische ecosysteem dichter bij de rand van instorten en bedreigen we tegelijkertijd de rechten van inheemse volkeren.”

Bossen zijn van vitaal belang in de strijd tegen de klimaatcrisis, omdat ze koolstofputten zijn – ze zijn in staat om grote hoeveelheden koolstofdioxide (CO2) op te vangen en op te slaan. Bomen helpen de klimaatverandering te stoppen door CO2, een broeikasgas, uit de lucht te halen, te gebruiken voor fotosynthese en zuurstof in de atmosfeer af te geven.

De Amazone beslaat 2,1 miljoen vierkante mijl in acht landen – Brazilië, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana en Suriname – maar de meerderheid, ongeveer 60 procent, bevindt zich binnen de grenzen van Brazilië.

De nieuwe gegevens volgen de binnenlandse en internationale bezorgdheid over de oproepen van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro om land vrij te maken in het deel van het Amazonegebied van het land om de economische ontwikkeling te stimuleren.

Volgens Greenpeace is er in de afgelopen drie jaar onder Bolsonaro (2019-2021) gemiddeld 52,9 procent meer ontbossing geweest, dan in de drie voorgaande jaren (2016-2018).

De milieuorganisatie zegt, dat Bolsonaro ‘radicale wetgevingsvoorstellen’ heeft ingediend die landroof zouden belonen, inheemse gebieden zouden ondermijnen en een einde zouden maken aan milieuvergunning vereisten – die allemaal ontbossing aanmoedigen.

“Regeringen en bedrijven moeten stoppen met het aanwakkeren van het vuur en druk uitoefenen op de regering van Bolsonaro om het te laten stoppen”, zei Casson.

In een blogpost eerder dit jaar noemde Greenpeace Bolsonaro ‘een catastrofe voor het milieu’ die een ‘anti-milieuagenda’ heeft.

“De regering van Bolsonaro heeft de overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op het milieu en de handhaving van wetten om het bos te beschermen, verzwakt.”

“Brazilië heeft wat nodig is om een ​​wereldleider te zijn op het gebied van milieubescherming, met een economie die duurzaam is. Maar daarvoor kunnen we niet toestaan ​​dat Bolsonaro het land blijft regeren.”

Bolsonaro’s termijn loopt af in 2022, hoewel hij herkiesbaar is.

Commerciële landbouw en houtplantages, en de daaruit voortvloeiende export naar landen als het Verenigd Koninkrijk, zorgen voor ontbossing.

De Britse regering erkende dit en kondigde in december aan dat ze de Britse toeleveringsketens van producten zoals cacao, rundvlees, soja, koffie, maïs en palmolie zal wijzigen.

Greenpeace zei echter dat deze maatregelen geen einde zouden maken aan de ‘medeplichtigheid van het Verenigd Koninkrijk aan bosvernietiging die Bolsonaro legaal acht’.

“De ontbossingswet die door de Britse regering is voorgesteld, zou nauwelijks een deuk kunnen slaan in deze kwestie”, zei Casson.

“We hebben een nultolerantie-aanpak nodig voor de vernietiging van Amazon, anders betalen we allemaal de prijs.”

error: Kopiëren mag niet!