Zorgraad in gesprek met minister Mac Andrew over Basiszorgverzekering

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft donderdag 7 juli een delegatie van de Zorgraad onder leiding van Glynis Tjon Eng Soe ontvangen voor een onderhoud, op verzoek van de Raad. De Raad beschouwt het ministerie van AW&J als een van de belangrijke actoren in de zorgsector en wenste daarom de minister te spreken, mede ter voorbereiding op de openbare vergadering over de Basiszorg die gepland staat voor 13 augustus.

De Zorgraad adviseert de regering over zaken met betrekking tot de zorg en houdt toezicht op de Wet Nationale Basiszorgverzekering. 

Wet en tarieven voldoen niet meer aan deze tijd

De Raad heeft nu haar bezorgdheid uitgesproken over het functioneren van de Basiszorgverzekering waarbij steeds minder personen buiten hun schuld om, gebruik kunnen maken van het recht op de zorg zoals beschreven in de wet. De wet en de bij wet vastgestelde tarieven voldoen volgens de Raad niet meer aan de tijd, waardoor aanbieders van de zorg hun diensten hebben stopgezet. Hierdoor is het bijna onmogelijk geworden voor werkgevers om hun werknemers nog verplicht te kunnen verzekeren op basis van de wet.

De Raad wees de bewindsman erop, dat de wettelijk vastgestelde premie voor personen van 21 tot en met 59 jaar nog steeds is vastgesteld op SRD 165, een bedrag dat door de devaluatie in de achter ons liggende jaren allang is achterhaald. Volgens dit orgaan kan dit tarief middels een staatsbesluit al worden aangepast, vooruitlopend op de herziening van de wet.

De Zorgraad zei, dat door de ontstane situatie er niet opgetreden kan worden tegen werkgevers die hun werknemers wel willen verzekeren, maar het niet kunnen, omdat de aanbieders van de zorg niet bereid zijn tegen de huidige premie het product aan te bieden. Het orgaan maakt zich bezorgd over het feit, dat hierdoor steeds minder personen onverzekerd rondlopen. 

Met de uitvoering van deze wet is belast het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar aangezien de wet ook werkgevers en werknemers regardeert zal minister Mac Andrew binnen de Raad van Ministers aandacht vragen voor de aanpassing van de premie en voor een spoedige herziening van de wet.

Minister vreest een crisis wanneer mensen geen gebruik kunnen maken van Basiszorgverzekering

Hij vreest voor een crisis binnen de zorg als personen, waaronder werknemers met hun gezinnen, geen gebruik meer kunnen maken van de Basiszorgverzekering door de ontstane situatie. Hij vindt het daarom noodzakelijk dat er nu actie wordt ondernomen door de premie aan te passen in overleg met de sociale partners. Hij zal hieromtrent in dialoog treden met zowel het bedrijfsleven als de vakbeweging om draagvlak te creëren en om de follow-up te bepalen.

De minister beloofde de Zorgraad om bij het Directoraat Arbeidsinspectie na te gaan of er klachten zijn binnengekomen van werknemers over het niet verzekerd worden door de werkgever.

error: Kopiëren mag niet!