VHP: offerfeest leidt tot spirituele verheffing

Op zaterdag 9 juli 2022 wordt Idul Adha of het offerfeest gevierd. Het offerfeest herinnert ons aan de liefde en gehoorzaamheid van Ibrahim (Abraham) voor Allah. Hij was Allah zo toegewijd dat hij bereid was zijn zoon Ismaël te offeren. Het offerfeest moedigt moslims aan om het voorbeeld van profeet Abraham te volgen en dat ze bereid zijn alles te doen wat de Schepper van hen verlangt.

De bereidheid van Abraham om zijn zoon te offeren omwille van Allah, zorgde ervoor dat Allah het leven van zijn zoon spaarde, en daarom werd er een lam in zijn plaats geofferd. Dit was een wonder van Allah en bewees dat hij de heerschappij heeft over alle dingen en over het bekende en het onbekende.

De pelgrimstocht(hadj) naar Mekka, is een van de vijf zuilen van de islam. Ter completering van de bedevaart wordt op de laatste dag een dier geofferd. Het offeren van een dier is een symbolische uitdrukking waarbij een moslim zijn bereidheid verklaart om ook zijn eigen leven in dienst te stellen van God. Het offerfeest leidt tot een spirituele verheffing van de moslim. 

Door het offeren wordt er een sterke, eeuwigdurende en inspirerende traditie getoond van de ware levenskracht van het geloof, liefde, oprechtheid, gehoorzaamheid aan de Schepper. Het gaat er niet alleen om een dier te offeren, maar dat je door alle opofferingen een beter mens wordt teneinde je dienstbaar te maken voor je medemens. 

Na 2 jaar regering Santokhi/Brunswijk, is zij op de goede weg om de ernstige financieel-economische en monetaire crisis het hoofd te bieden door goed en openbaar bestuur. De economische situatie van het land is van dienaard dat de regering meer tijd nodig heeft om de economie te herstellen. De VHP doet een dringend beroep op de regering om de sociaalzwakkeren in deze moeilijke tijd te ondersteunen. 

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) brengt al meer dan 73 jaar offers aan land en volk. We hebben als partij maar één doel voor ogen, namelijk samen bouwen aan welvaart en welzijn van het volk. De VHP volgt deze regering heel kritisch en waar nodig zal zij haar stem laten horen. 

De partij wenst de hele natie, maar in het bijzonder de moslimgemeenschap een gezegende Eid Ul Adha toe. Eid Mubarak!

VHP

error: Kopiëren mag niet!