Paramaribo Ready Lions Club voert projecten uit op de H.P.G. Latourschool 1

Paramaribo Ready Lions Club heeft op 30 juni de gerenoveerde toilettengroepen van de H.P.G. Latourschool 1 opgeleverd. Als één van haar doelen in het fiscaal jaar 1 juli 2021-30 juni 2022, heeft de gewezen President van Paramaribo Ready Lions Club, Lion Anisjah Tamsiran-Saridjan, gemeend om VOJ-scholen tegemoet te komen.

In de wetenschap dat VOJ-scholen vaak kampen met defecte toilettengroepen, heeft Lion Anisjah Tamsiran-Saridjan het doel uitgezet om met de verworven fondsen tijdens haar fiscaal jaar een renovatieproject uit te voeren ter zake toilettengroepen en was de keuze gemaakt voor de H.P.G. Latourschool 1.

Als chairperson van dit project was Lion Hanna Bosk-Noordwijk aangesteld en als commissielid Lion Esselien Simbhoedatpanday-Binda. Naast het renovatieproject, heeft Paramaribo Ready Lions Club ook een milieuproject op voornoemde school uitgevoerd en wel het planten van vier fruitbomen.

Lion Cynthia Foort was aangesteld als chairperson van het milieuproject. De schoolleiding was Paramaribo Ready Lions Club zeer erkentelijk voor voormelde donaties.

error: Kopiëren mag niet!