AW&J en Rumas zoeken samenwerking op terrein van risicojongeren

Het opendeurbeleid van minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzken (AW&J) draagt bij dat steeds meer personen en maatschappelijke organisaties zich melden bij het ministerie om hun bijdrage te leveren aan of hun visie te geven op het beleid dat uitgevoerd moet worden. Zo ontving de bewindsman donderdag 7 juli de directie van de Stichting ‘Reik Uit naar Meer’ (Rumas) onder leiding van Emmy Hart.

De bewindsman verwelkomde Rumas met de mededeling, dat hij een groot voorstander is van dialoog, samenwerking en participatie, om zodoende concrete resultaten te behalen, welke de ontwikkeling van Suriname ten goede kan komen. 

Mac Andrew heeft laten blijken, dat hij ingenomen is met de bijdrage van Rumas gericht op het weerbaar maken van een groep in onze samenleving, welke gerekend kan worden tot de risicojongeren. Jongens in de leeftijdscategorie van 10 tot en met 25 jaar zijn de doelgroep van Rumas, met name vroege schoolverlaters en jongens die in aanraking zijn gekomen met de justitie.

De minister vindt dat de handen van alle stakeholders ineengeslagen dienen te worden om te voorkomen dat risicojongeren verder afglijden.Zo kunnen volgens hem de expertise en ervaring van Rumas benut worden door zowel het ministerie als andere stakeholders om ook andere risicojongeren zoals tienermoeders, drop-outs, en jongeren met suïcidaal gedrag, de helpende hand te bieden.

Hij beschouwt de stichting als een partner in het streven om jongeren te vormen die volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Hij zal intern nagaan hoe verder gestalte kan worden gegeven aan de samenwerking met Rumas en hoe het werk van de stichting vanuit het ministerie kan worden ondersteund.  

Emmy Hart, directrice van Rumas, en haar collega’s hebben middels een PowerPoint-presentatie de minister en zijn staf inzicht gegeven in het werk van de stichting en in het begeleidingstraject, waarbij de jongens geholpen worden om de draad weer op te pakken om naar school te gaan. Jongens die niet meer naar school willen of kunnen gaan, worden begeleid naar de arbeidsmarkt of worden gestimuleerd om als zelfstandige hun brood te verdienen.

Tijdens de presentatie wees Hart op het belang van de betrokkenheid van de ouders bij de begeleiding van hun kinderen. De stichting focust zich daarom ook op de ouders in het begeleidingstraject. Rumas heeft een leer-werktraject met als doel, om binnen 2 jaren  jongemannen (18-25 jaar) die de school vroegtijdig hebben verlaten, de mogelijkheid te bieden om on the job een vak te leren. Ook wordt hen zogenoemde ‘basic life skills’ bijgebracht. De stichting opereert in verschillende woonwijken.

Emmy Hart hoopt op subsidie vanuit de overheid voor haar Rumas

Hart heeft een beroep gedaan op de minister om de stichting vanuit de overheid subsidie toe te kennen waardoor het werk kan worden voortgezet. 

error: Kopiëren mag niet!