Adviesraad Hart voor Suriname Worldwide houdt consultaties over Terugroepwet en kieswetten


De Terugroepwet is een onderwerp dat regelmatig aandacht krijgt in de Surinaamse politiek. Kort gezegd betreft het een wet om onmogelijk te maken dat parlementariërs die zich willen afsplitsen van de politieke partij via welke ze zijn gekozen, nog in het Surinaamse parlement  in functie kunnen blijven. 

Niet alleen de Terugroepwet, maar ook het feit dat in Suriname niet elke stem van iedere Surinamer even zwaar telt is een terugkerend onderwerp. 

Nog een wens die bij vele mensen leeft is die van het rechtstreeks kunnen kiezen van de president. Nu gebeurt dat nog in het parlement en kunnen burgers niet rechtstreeks kiezen voor een presidentskandidaat. Al deze onderwerpen hangen samen met de kieswetten van Suriname.  

De Adviesraad Hart voor Suriname is een consultatieronde gestart om met verschillende parlementariërs, kennishouders en betrokken burgers te spreken over deze onderwerpen. Het doel is om op deze manier  tot een constructief adviesvoorstel te komen.

Op vrijdag 24 juni was de eerste consultatieronde waarin de volgende Assembleeleden constructief participeerden: dhr. R. Mohan, dhr. S. Binda en dhr. E. Belfort. Het was een prettig verlopen gesprek en er zullen de komende tijd nadere rondes volgen. Tevens deden mee dhr. J. Pahladsingh, dhr. J. Brewster, dhr. Ranjan Akloe en dhr. S. Basier. 

De deelnemers spraken zich uit tegen de Terugroepwet en bespraken de voor- en nadelen ervan. Ook inzake het herstellen van evenredigheid van stemmen en het rechtstreeks kiezen van de president van Suriname is er overleg gaande gericht op het formuleren van een concreet en praktisch adviesvoorstel ten behoeve van het parlement en het publiek, die samen hier werkelijke positieve verandering kunnen mogelijk maken. Zo snel mogelijk. 

Ranjan Akloe,

Secretaris stg. Hart voor Suriname Worldwide 

error: Kopiëren mag niet!