Vicepresident Brunswijk verduidelijkt: “Ik heb niemand willen bedreigen, niemand hoeft bang te zijn”

Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk verduidelijkt, dat hij niemand heeft willen bedreigen. Het was volgens hem geenszins de bedoeling personen en de rechterlijke macht te bedreigen. De VP zei gisteren dat hij verduidelijking wenst te brengen in door hem gedane uitspraken die voor enige onrust hebben gezorgd.

Brunswijk heeft het afgelopen weekend tijdens een politieke bijeenkomst van zijn partij, de ABOP, zich scherp uitgelaten naar het adres van advocaat Serena Essed die een verzoekschrift bij het Constitutioneel Hof heeft ingediend om het huidig Surinaams kiesstelsel overbindend te verklaren. De vicepresident zegt, dat zijn uitspraken geenszins bedoeld waren als bedreiging naar wie dan ook, maar dat hij de gevoelens heeft willen verwoorden die bij delen van de bevolking van het binnenland leven. De mensen hebben gehoord dat men het kiesstelsel wil wijzigen. Dat ervaren de bewoners van het achterland als te zijn,  het ontnemen van hun recht voor een plek in het bestuurlijke van het land en daarmee het recht hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen.

“Het was geenszins de bedoeling personen en de rechterlijke macht te bedreigen”, aldus de vp, die toegeeft misschien niet de juiste woorden te hebben gebruikt. Hij merkt evenwel op, dat aan zijn woorden en uitspraken vaak een bepaald etiket wordt geplakt. 

Gelijke rechten voor alles

Over mogelijke wijziging van het kiesstelsel zegt hij, dat door een veranderende demografie, zoals urbanisatie er inderdaad misschien naar gekeken moet worden. Hij wijst erop, dat het kiesstelsel waarbij aan het binnenland 10 Assembleezetels zijn toebedeeld, bedoeld is om de mensen in het achterland ook een plek te geven in het bestuurlijke. De gedachte hierachter was en is nog steeds dat de mensen in het achterland geen gelijke kansen hebben en in dat opzicht achtergesteld zijn. 

Indien men volgens hem nu roept om “one man, one vote”, dan zou volgens Brunswijk dat niet alleen moeten gelden bij het stemrecht, maar op alle vlakken. “Laat dan het achterland ook gelijke rechten en kansen krijgen als het gaat om onderwijs, gezondheidszorg en alle andere zaken. “Anders is er sprake van ongelijkheid en discriminatie”, aldus de vp. Een kind die in het binnenland is geboren heeft pas gelijke rechten als het de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en stemrecht heeft. Daarvoor heeft het geen gelijke rechten en kansen, aldus Brunswijk. Volgens hem moeten we in een land als Suriname met zijn “Bromtjie djari” voorkomen, dat delen van de bevolking ontevreden zijn over hun rechten en ontwikkelingskansen. Hij zegt dat te hebben willen verwoorden. 

“Ik heb niemand willen bedreigen en niemand hoeft bang te zijn voor Brunswijk”, aldus de vicepresident. Over het Constitutioneel Hof maakt hij zich niet al te druk, omdat het geen orgaan is die wetten maakt. Haar werk is om wetten te toetsen aan de Grondwet. Dat is haar werk.

Brunswijk zegt te weten hoe het in een democratie hoort. Hij zegt jaren actief zijn leven op het spel te hebben gezet om de democratie in het land terug te brengen en zal die daarom nooit vertrappen. 

SS       

error: Kopiëren mag niet!