Vakbeweging zit met “serieuze” pijnpunten, wil spoedig duidelijkheid

De vakbeweging zit met “serieuze” pijnpunten en wil spoedig duidelijkheid van de regering daarover. Eén van de belangrijke pijnpunten is de nakoming van gemaakte afspraken tussen de sociale partners in het kader van het Tripartiet Akkoord. Die afspraken hebben te maken met de verbetering van de koopkrachtpositie van de werkende klasse. Volgens het Tripartiet Akkoord moet per 1 juli 2022 sprake zijn van koopkrachtversterking in de publieke sector. De vakbeweging heeft echter nog geen uitnodiging ontvangen voor het voeren van besprekingen hierover. 

Armand Zunder, woordvoerder van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) zegt, dat de vakbeweging nog met andere knellende pijnpunten zit, waar ze spoedig duidelijkheid over wil vernemen. Deze pijnpunten heeft zij afgelopen maandag kenbaar gemaakt tijdens het wekelijks regulier Tripartiet Overleg. Hij wilde daarover vooralsnog niet uitweiden. Op een persconferentie later deze week zal Ravaksur publiekelijk ingaan op zaken. 

Zunder volstaat slechts met te zeggen, dat de situatie voor de werkende klasse heel ernstig is. De mensen komen niet rond met hun loon en de inflatie gaat maar door en zit rond de 58%.

Loonbesprekingen

Maurits Hassankhan, voorzitter van het Onderhandelingorgaan van de Overheid (OO) dat de loonbesprekingen met de vakbeweging namens de overheid voert, zegt desgevraagd te verwachten later deze week voor een gesprek te zullen worden uitgenodigd door president Chandfrikapersad Santokhi en Financiën-minister Armand Achaibersing.  De besprekingen met de vakbeweging worden voorbereid, zegt hij. 

Om de besprekingen met de vakbeweging te kunnen voeren moet het OO de nodige  instructies van de regering krijgen. 

In het Tripartiet Akkoord is afgesproken, dat de koopkrachtversterking in de publieke sector middels loonrondes zal gebeuren en wel halfjaarlijks in januari en in juli. Bij de eerste loonronde eerder dit jaar is er een 17% loonaanpassing overeengekomen, met dien verstande dat eerder verstrekte toelagen in de lonen worden geïncorporeerd.  Gelet op de inflatie zijn deze verhogingen volgens de vakbeweging weer al achterhaald.

Een andere kwestie die de vakbeweging erg hoog zit is die met betrekking tot de stroomtarieven. Ze vindt dat er eerst bedrijfsefficiëntie-maatregelen bij de EBS moeten worden doorgevoerd, om zodoende te komen tot de juiste kostprijs van elektriciteit. Een door de president ingesteld crisisteam had tot 30 juni de ruimte de regering te adviseren. De vakbeweging kijkt uit naar de besluiten van de regering in de kwestie EBS en stroomtarieven. 

SS  

error: Kopiëren mag niet!