VES-secretaris Girdhari: “Sabaku-schandaal is criminele handeling in georganiseerd verband”

Swami Girdhari, secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), noemt de uitgifte van gronden op het Sabaku Projekt aan politici, politieke loyalisten, vrienden en familie feitelijk een criminele handeling in georganiseerd verband. Duizenden jonge burgers wonen nog steeds met hun kleine kinderen in bij ouders en schoonouders en wachten al jaren op een stuk terrein om een eigen woning te bouwen.

Girdhari vindt het daarom schandalig, dat een bevoorrechte groep personen met privileges en contacten, binnen zeer korte tijd gronden toegewezen krijgen. Hij benadrukt, dat het stuk land die bekend staat als het Sabaku Projekt door de overheid met staatsmiddelen, dus belastinggeld van de burger, is opgekocht. De uitgifte van kavels aan politici, loyalisten, vrienden en families noemt Girdhari een oneigenlijke aanwending van staatseigendom. Dat is volgens hem ontoelaatbaar en zeer verwerpelijk.

Goed economisch bestuur

De VES heeft onlangs in een brief aan president Chandrikapersad Santokhi gevraagd om de uitgifte van domeingronden voor de duur van vier maanden tijdelijk stop te zetten. Gedurende deze periode heeft de economisten organisatie voorgesteld de bestaande wetgeving, met name het Decreet Gronduitgiftebeleid, grondig te doen evalueren door een brede selectie van terzake deskundigen. Uit deze evaluatie moeten duidelijk omschreven, heldere, concrete en niet voor tweeërlei uitleg vatbare voorstellen voor verbetering komen. Deze voorstellen worden dan aan de Nationale Assemblee aangeboden ter goedkeuring.

Girdhari wijst erop dat een eerlijk, rechtvaardig en transparant gronduitgiftebeleid een belangrijk maatschappelijk vraagstuk is welke direct ook te maken heeft met goed economisch bestuur in het land. Vandaar dat zijn organisatie, de VES, meent niet aan de kantlijn te moeten staan en daartoe een bijdrage te willen leveren.

SS   

error: Kopiëren mag niet!