Personeelsbond bij SLM wil “eerlijke weergave huidige situatie” van directie

In een brief van dinsdag 5 juli aan de CEO van de SLM, Paul de Haan, vraagt de Bond Personeel Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, BPSLM, aan de leiding van de SLM een “eerlijke weergave van de huidige situatie”. De vraag volgt op een recente reeks van annuleringen van vluchten – inmiddels zijn dat er al acht – en de gebrekkige informatie zowel aan personeel als reizigers over de redenen van de vele annuleringen.

“Er wordt steeds aangegeven dat de vluchten geannuleerd zijn vanwege ‘operationele redenen’. Het personeel is tot op heden niet geïnformeerd over wat er precies aan de hand en hoe wij uit deze situatie zullen geraken”, zo schrijft de voorzitter van de bond Steven Samson in zijn brief aan De Haan.

“Dit werkt zeer frustrerend naar een ieder die om welke reden ook in contact staat met onze passagiers. Vanwege de huidige situatie is dat elke werknemer. Niemand kan iets zinnigs doorgeven aan onze klanten”, stelt de vakbond.

Volgens de bond is er “terecht paniek ontstaan onder personen die reeds tickets hebben gekocht, waardoor er steeds vaker restitutie wordt gevraagd”. De bond stelt, dat door deze situatie de “cashflow” steeds verder onder druk komt te staan, “voor zover die nog bestaat”.

De bond schrijft verder het te betreuren dat door de directie gedane beloften om beter te communiceren met het personeel niet wordt nagekomen.

“Hoe verwacht u dat de medewerkers van de SLM kijken naar de huidige situatie? Hoe verwacht u dat de medewerkers van de SLM communiceren met de passagiers als zij zelf nauwelijks tot geen informatie hebben?’ 

Tot slot vraagt de bond aan De Haan: “Is het echt nodig dat wij u steeds ter verantwoording moeten roepen?”

PK

error: Kopiëren mag niet!