Suriname Seafood Associatie: “Regering moet aangeven dat visvergunningen aan Guyanezen niet mogelijk is”

De Surinaamse Seafood Associatie (SSA) is er niet over te spreken, dat vanuit een bepaalde hoek binnen de regering er oneigenlijke druk wordt uitgeoefend om visvergunningen te verstrekken aan wat het noemt illegale Guyanese vissers. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) wordt als de voornaamste bron van deze oneigenlijke druk aangemerkt. 

SSA-voorzitter Udo Karg zegt, dat zijn organisatie tot deze conclusie komt na analyse van alle gebeurtenissen en handelingen die publiekelijk bekend zijn geworden in deze kwestie. Volgens hem is het wenselijk dat de Surinaamse regering in de marge van de Caricom-topvergadering die nu in Paramaribo gaande is, aan de Guyanese regering duidelijk maakt dat het verstrekken van visvergunningen niet mogelijk is. Mochten er ooit enige uitspraken dan wel toezeggingen zijn gedaan in deze richting, dat deze zijn gedaan uit over-enthousiasme en door een niet terzake deskundig persoon. De SSA-voorzitter doelt hierbij op de BIBIS-minister. Met het verschaffen van deze duidelijkheid aan de Guyanese regering zou de kous af zijn. Het verstrekken van Surinaamse visvergunningen aan illegale Guyanese vissers is zowel technisch als juridisch volgens de bestaande wettelijke regelingen niet mogelijk.

Wettelijk niet mogelijk

De SSA heeft in de achterliggende perioden, sedert deze kwestie speelt, dit meerdere malen beargumenteerd aangegeven. De Surinaamse regering zou simpel moeten aangeven, dat gedane toezeggingen niet waar gemaakt kunnen worden. Udo Karg wijst erop, dat de SSA in de achterliggende jaren als belangrijke branche-organisatie in de visserijsector goede werkrelaties onderhoudt met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), ongeacht welke minister daar aanzit.

Ook met de huidige minister Parmanand Sewdien is dat het geval. Immers de huidige LVV-minister komt zelf uit de visserij branche en is als geen ander binnen de regering bekend met de problematiek van de sector. De LVV-minister heeft eerder meerdere malen aangegeven, dat er geen overeenkomst met de Guyanezen bestaat voor het verstrekken van 150 visvergunningen. Echter, vanuit de top van de Guyanese regering is in de afgelopen maanden meerdere malen aangegeven dat dit wel het geval is. Deze afspraken zouden zijn gemaakt tijdens het werkbezoek in augustus vorig jaar aan Guyana van president Chandrikapersad Santokhi met een regeringsdelegatie. Udo Karg zegt in deze eerder de LVV-vakminister Parmanand Sewdien te geloven. De LVV-minister is niet alleen bekend met de bestaande wettelijke regelingen in de sector, maar ook met het Visserij Managementplan 2021-2025. Sanering van het groot aantal verstrekte visvergunningen en maatregelen voor het tegengaan van illegaliteit zijn belangrijke onderdelen van dit plan.

Raad van Overleg

Over de Raad van Overleg visserijsector die recentelijk door de LVV-minister is ingesteld, zegt de SSA-voorzitter, dat dit een wettelijk verplicht orgaan is. Dit orgaan vervult een adviserende rol. De indruk die bestaat, dat dit orgaan advies moet uitbrengen in de kwestie van 150 visvergunningen is totaal onjuist. “Dat is technisch als juridisch simpelweg niet mogelijk en is niet aan de orde”, zegt Karg.

Wat wel centraal aan de orde is, is de vraag hoe de illegale visserij aangepakt dient te worden. De SSA heeft op dit vlak eerder suggesties gedaan die erop neerkomen, dat Suriname harder moet optreden tegen illegale visserij zoals de Frans Guyanese autoriteiten dat reeds enige tijd doen. Boten worden in beslag genomen en in tweeën gezaagd, netten worden vernietigd en vangsten verbeurd verklaard. 

Udo Karg snapt niet waar de bemoeienis van de BIBIS-minister in de kwestie visvergunningen aan illegale Guyanese vissers vandaan komt. In elk geval is het Surinaams belang daarmee niet gediend.

Vorige week heeft de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) zich reeds heel scherp uitgelaten over de kwestie van visvergunningen aan Guyanese vissers. 

In een open brief aan BIBIS-minister Albert Ramdin zegt de FSA te constateren, dat er oneigenlijke druk wordt uitgeoefend op leden van de (visserij)brancheorganisatie die de afgelopen maanden vormen aanneemt die niet langer geheim kunnen blijven. De FSA noemt hierbij media aanvallen, pogingen tot criminaliseren, disruptie van bedrijfsvoering en karaktermoord door het verspreiden van geruchten. Ze heeft het over toenemende agressie en pogingen die het signatuur hebben van machtsmisbruik. Verder vraagt zij de openbaarmaking van overeenkomsten of toezeggingen die in augustus vorig jaar aan de Guyanezen zijn gedaan. 

De visserijsector in Suriname is goed voor ongeveer 8.000 arbeidsplaatsen en een jaarlijks inkomen voor het land van ruim US$ 40 miljoen.

SS 

error: Kopiëren mag niet!