Stichting PUSH Forward houdt met UBN een On the Block drugsvoorlichtingssessie

Elk jaar organiseert het UBN (Uitvoerend Bureau de Nationale Anti-Drugsraad) bewustwordingsactiviteiten in het kader van de Anti-Drugs Dag op 26 juni. Ook dit jaar zijn een tal van preventie activiteiten gepland.

Op 30 juni heeft stichting PUSH Forward in samenwerking met het UBN een ‘On the Block drugsvoorlichting sessie’ gehouden bij Stichting Hoop der Kinderen. Het thema voor dit jaar was ‘Addressing drug challenges in health and humanitarian crisis’. 

Tijdens de bewustwordingssessie heeft Milton Bisschop van de afdeling Voorlichting Jeugdzaken, als inleider gefungeerd en zijn kennis gedeeld op het gebied van de nadelen van alcohol -en drugsgebruik.

Esther Pinas, coördinatrice van dit project, van de stichting PUSH Forward, zegt in gesprek met Dagblad Suriname, dat zij het alcohol-en drugsgebruik onder de jongeren hebben geconstateerd, vandaar dat zij het nodig hebben geacht preventief te werk te gaan door de bewustwordings activiteiten te organiseren. 

Het doel van de sessie was het voorkomen en uitstellen van alcohol-en drugsgebruik onder jongeren. Verder werd de sessie ingezet om het problematisch gebruik en afhankelijkheid van alcohol en drugs te voorkomen. 

Pinas geeft aan, dat het een geslaagde sessie was. “De jongeren hadden heel veel vragen en hebben zelfs naar een continuïteit van de sessies gevraagd. Ze hebben van onze sessie genoten en willen ons graag terug zien”, aldus Pinas.

SK

error: Kopiëren mag niet!