Caricom-monument

Om verslag te doen van de Caricom-staatshoofdenvergadering met president Chandrikapersad Santokhi als voorzitter werden de stadsbuurten Frimangron, Van Dijk en omgeving verkend en bewoners gehoord. 

Caricom-held De Kom

Het werkbezoek begon bij het geboortehuis van Anton de Kom. De ‘Nieuwe Wereld’ waartoe Suriname behoort, heeft een gedeelde geschiedenis. Daarbinnen bekleed de mensenrechtenactivist De Kom een bijzondere plaats. Hij heeft geschiedenis gemaakt, is held van Suriname, de Nieuwe Wereld en de landenorganisatie Caricom.

Klinkt bekend

Tijdens de gesprekken bleek, dat Caricom de mensen weinig of niets zegt. Over de betekenis en het nut voor Suriname daarbinnen was de respons oppervlakkig. Ja, de naam klinkt hun bekend in de oren. Dat er een belangrijke Caricom-conferentie voor de deur staat, daar hadden ze van gehoord. Verder liet het onderwerp hun onverschillig.

Caricom no e fur’ bere

In een speelhol reageerde een kaartspeler geïrriteerd: “Caricom no e fur’ bere”, mi e suku van SRD 600 fu bai wan oto-banti. Laat mij met rust, yu e tya peki gi mi, gwe fu dya.” 

Pottenkijker

De beheerder van het speelhuis loosde Dagblad naar een keukentje en sprak verontschuldigend. “Ze zijn in trance. Als ze aan het dobbelen zijn, staan ze op scherp en kunnen geen pottenkijkers verdragen. Het is beter om mensen die aan het gokken zijn niet aan te spreken, met wat voor hun kletspraat is.”

Caricom-les

De goede man verwees naar een neef en een nicht, studenten die aangrenzend wonen en met klasgenoten bezig waren een studieopdracht uit te voeren. “Wij weten van horen en zeggen het een en ander van. Caricom wordt zo nu en dan behandeld op school. Het is geen onderwerp dat vaak wordt besproken.”

Jeugdambassadeurs 

“U vraagt naar de betrokkenheid van ons bij activiteiten die Caricom-jeugdambassadeurs ontplooien. Wij weten, dat ze bestaan, maar wij worden niet betrokken bij hun activiteiten. Ik heb ze nooit in levenden lijve ontmoet. Hun gezichten zijn mij onbekend. Net als het Jeugdparlement hoor je alleen van ze als er verkiezingen zijn.”

De wereldkaart

“Laatst hebben wij het tijdens een les over de kaart van Suriname. Het grieft Suriname, dat vrijwel op alle wereldkaarten Suriname staat afgebeeld zonder de betwiste gebieden tussen Suriname Frans-Guyana en Guyana te markeren. Deze zijn aangegeven als land dat toebehoort aan onze buren. Ook in Caricom-publicaties worden de betwiste gebieden niet als zodanig aangeven. Het ergste van de zaak is, dat deze fout ook in Surinaamse publicaties wordt gemaakt.”

Surinaamse geschiedenis

“Het is mij opgevallen, dat in Caricom-analen 1 juli emancipatie dag ontbreekt in de opsomming van belangrijke data uit de geschiedenis. Deze details die men over het hoofd ziet doet mij twijfelen aan de diepgang waarmee Caricom wordt benaderd. Hopelijk wordt gedurende het voorzitterschap van president Santokhi aandacht besteed aan deze kwesties.”

Onderwijszaken

De heer des huizes nam het op voor jongeren: “Er wordt ruim aandacht besteed aan de jeugd. Onderwijs is een van de hoogste uitgaven van het land en de huishoudens. De staat en ouders investeren wat dat betreft tot lang nadat de kinderen de volwassen leeftijd hebben bereikt een groot deel van het inkomen aan onderwijszaken.”

Niets mis

“Ondanks deze inspanning valt er qua vorming nog heel wat te doen om de jeugd klaar te stomen voor de toekomst. Er is niets mis met onze kinderen, het zijn schepsels van onze tijd. Kinderen leren door af te kijken, door dingen na te doen. Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat ouderen de kinderen verwekken, opvoeden naar beeld en gelijkenis. Alles wat de kinderen zijn en doen is terug te leiden naar ouderen.”

Rolmodellen

“Suriname en de Caricom moeten erkennen, dat het goede voorbeeld de beste methode is om kinderen op te voeden, te vormen, te onderwijzen en te begeleiden. Het ouderschap vraagt om verbetering. Ouderen moeten in de spiegel kijken en waar nodig veranderen, hervormd worden zodat het nest voorbeeldig en vooruitstrevend wordt.”

Positiever

“De staat stopt bommen geld in aangelegenheden van jongeren zonder een bevredigend resultaat eruit te halen. Een deel van deze investering kan aan de hervorming van ouderen besteed worden zodat zij betere ouders, rolmodellen worden om trots op te zijn.”

Vooraanstaanden

“De ouderen die optreden in de politiek of een vooraanstaande plaats bekleden binnen de samenleving hebben meer dan de man van de straat behoefte aan hervorming. De uitspattingen van dit gezelschap verzieken wereldwijd de toekomst voor de jongeren.”

Toewijding

“Is een nimmer aflatende toewijding aan de belangen van het volk te veel gevraagd? Dat de levenshouding van personen die hoge rang bekleden en maatschappelijk bezien in de voorste gelederen staan, het leidende voorbeeld voor anderen dienen te zijn?”

Beschikbare krachten

“Behoort iemand in de samenleving tot de middenmoot, dan past het voor anderen een bron van motivatie te zijn teneinde zich aan de totale gemeenschap dienstbaar te maken. Behoort iemand tot de gewone manschappen, dan is het dienstig alle gelederen een impuls te geven tot het bundelen van de beschikbare krachten.”

De Surinaamse aard

“President Santokhi kan zijn Caricom-leiderschap aanwenden om de Surinaamse aard uit te dragen. Het moet niet zo zijn, dat ons land zich in alles richt naar de gesteldheid van andere Caricom-landen met de cultuur en politiek van British Commonwealth of Nations.”

Cosy

“Het zit mij niet lekker, dat de voornaam van Caricom-voorzitter Santokhi in officiële publicaties verengelst wordt, als Chadrikapersaud wordt gespeld. In Suriname wordt de president vanwege zijn wederhelft – een Guyanese in diaspora – erop gewezen om verstrengeling van gevoelens te voorkomen, niet te cosy te worden met Guyana, er valt nog zoveel recht te trekken tussen ons beiden.”

HD

*Foto: “Sranan mijn vaderland eenmaal hoop ik u weer te zien op de dag waarop alle ellende uit u weggewist zal zijn”, staat gegraveerd op de zuil voor het huis op de hoek van de Hofstraat/Anton de Komstraat, waar Papa Anton de Kom het levenslicht heeft gezien.)

error: Kopiëren mag niet!