VN secretaris-generaal Guterres heeft onderhoud met president Santokhi

Hechtere samenwerking Suriname en Verenigde Naties cruciaal

Een hechtere samenwerking tussen Suriname en de Verenigde Naties (VN) is cruciaal voor het bereiken van duurzame ontwikkeling. Zo kwam zaterdag naar voren tijdens een gezamenlijke persconferentie van president Chandrikapersad Santokhi en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) António Manuel de Oliveira Guterres in het presidentieel paleis. 

Guterres, die in verband met de 43ste Caricom Staatshoofden Vergadering op werkbezoek is in Suriname, heeft zaterdag een bilateraal onderhoud gehad met Santokhi. Het overleg stond in het teken van het intensiveren van de samenwerking met de internationale organisatie. 

Klimaatverandering is een van de onderdelen geweest van het gesprek. Suriname is een van de drie carbon negatieve landen ter wereld, aangezien de bossen momenteel meer dan 13 gigaton koolstof opslaan en Suriname aanzienlijk meer koolstof opneemt dan jaarlijks wordt uitgestoten. “Hoewel we voor een aantal complexe uitdagingen staan, blijft ons ontbossingspercentage bij het behouden van deze positie ruim onder 0,05% per jaar, wat onze positie als een land met weinig ontbossing verankert”, aldus president Santokhi.

 

Hij  heeft secretaris-generaal Guterres medegedeeld dat Suriname zich in een goede positie bevindt om samen te werken met andere landen om hun uitstoot te compenseren door de uitwisseling in koolstofkredieten. “We hebben hard gewerkt aan het opstellen van een klimaat financieringsstrategie en we zijn ons terdege bewust van de complexiteit van de CO2- beprijzing en de internationale CO2-compensatieregelingen op de vrijwillige markt. 

President Santokhi is de VN en andere internationale partners dankbaar voor de inspanningen om onze strategie voor klimaatfinanciering naar een hoger niveau te tillen. De regeringsleider kijkt uit naar de voortdurende inzet en betrokkenheid van VN-agentschappen bij het bereiken van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Suriname wil ook zijn vertegenwoordiging vergroten in alle soorten posten in het VN-systeem. 

De VN-topman heeft een bezoek gebracht aan Redi Doti om diverse projecten te bezichtigen waar de VN betrokkenheid in heeft.

Hij geeft aan dat inclusie van inheemse en tribale gemeenschappen in de economische welvaart van cruciaal belang is. “De internationale organisatie blijft werken aan het vergroten van de kansen voor economische inclusie van kwetsbare gemeenschappen”, aldus secretaris-generaal Guterres. Het statement van de VN hoge functionaris stond in het teken van de aanpak van klimaatverandering. Hij geeft aan dat de politieke wil er aanwezig moet zijn bij landen om collectief samen te werken aan het mitigeren van de gevolgen van klimaatverandering. 

De samenwerking met de regio en zeker Suriname zal geïntensiveerd worden.

Overigens bracht Guterres ook een bezoek aan het mangrove project van hydroloog Sieuwnath Naipal te Weg naar Zee waar de VN secretaris-generaal zelf een mangrove boompje in de bodem plaatste:

error: Kopiëren mag niet!