Paul Somohardjo: “Politieke kracht nodig om positie Javanen te verbeteren”

Pertjajah Luhur (PL) voorzitter Paul Salam Somohardjo roept op tot politieke eenheid onder de Javanen. Hij ziet dat als de manier om voldoende politieke- en bestuursmacht in het land te verwerven en zo de belangen van de Javaan in Suriname beter behartigd te krijgen. Somohardjo sprak donderdag op het Congres Wong Jawa van het Platform Viering Javaans Nieuwjaar.

Het congres is één van de activiteiten in aanloop naar de viering van Javaans Nieuwjaar op 31 juli. Op het congres werden korte inleidingen gehouden over de onderwerpen integratie, religie, tradities, ondernemerschap, de financiële sector, sport en cultuur. Somohardjo sprak over het onderwerp Surinaamse Javanen in de politiek. Volgens de politicus, die al meer dan 50 jaar zich in de Surinaamse politiek beweegt, zegt altijd zich als voornaamste missie te hebben gesteld om de sociale- en economische positie van de Surinaams Javanen in de samenleving te verbeteren. In zijn politieke benadering kan dat alleen indien de Surinaamse Javanen voldoende politieke en bestuurlijke macht kunnen verwerven. 

Politieke macht

Het politiek systeem en de politieke cultuur in Suriname sedert de jaren ’40 van de vorige eeuw werkt volgens Somohardjo in de praktijk op een wijze waarbij de verschillende bevolkingsgroepen via politieke- en bestuurlijke macht hun sociale- en economische positie in de samenleving hebben kunnen verbeteren. Ook voor de Surinaams Javaanse bevolkingsgroep geldt deze benadering. Daarvoor is volgens Paul Somohardjo nodig dat de Javanen in Suriname zich politiek bundelen en zodoende meer politieke kracht kunnen ontwikkelen.

Hij liet de politieke ontwikkelingen sedert de jaren ’40 tot aan de onafhankelijkheid in 1975, en daarna tot naar het heden de revue passeren. Daarbij gaf hij aan, dat het steeds ontbrak aan politieke eenheid onder de Javanen. Javanen in de politiek worden vaak ook als “franje” of “versiering” gezien en worden als minderwaardig behandeld. Vanwege hun zwakke politieke positie hebben ze daarom altijd weinig in de melk te brokkelen.

De huidige politieke versplintering onder de Javanen heeft erin geresulteerd, dat de PL bij de afgelopen verkiezingen slechts 1 van de 51 parlementszetels heeft kunnen. In de zin van politiek-bestuurlijke macht heeft de PL nauwelijks politiek gewicht. Met het oog op de eerstvolgende verkiezingen en de te verwachten economische ontwikkelingen roept hij daarom op tot een grote politieke eenheid om meer bestuurs medezeggenschap in het land te verwerven. “Anders blijven we als “franje” worden gezien en behandeld”, aldus de PL-voorzitter.

SS

error: Kopiëren mag niet!