Stichting Vriendschapsbanden Nederland Suriname (VNS) op het VNG-congres

Zoals bekend waren vertegenwoordigers van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) recentelijk aanwezig in Suriname. Terug in Nederland heeft de voorzitter -mr. Jan van Zanen – het mogelijk gemaakt dat de Stichting Vriendschapsbanden Nederland Suriname als exposant kon deelnemen an het VNG-Congres op 28 en 29 juni. Alle colleges van Nederlandse gemeenten bezoeken jaarlijks het VNG-Congres. Een kleine 3.000 mensen.

In zijn tijd als wethouder te Alkmaar heeft de heer Ho Ten Soeng ook de stichting Alkmaar voor Alkmaar (Suriname) opgericht. Dit voorbeeld heeft ertoe geleid dat de VNS nu 30 Surinaamse dorpen heeft geïnventariseerd met Nederlandse namen van gemeenten, zoals Groningen, Domburg, Katwijk, Voorburg etcetera. Dit kan leiden tot zusterrelaties tussen beide “gemeenten” met goede effecten voor Suriname en Nederland.

Ook is men voornemens wederom een Platform Suriname bij de VNG op te richten voor belangstellende gemeenten in Nederland. Het opschrift boven de stand van de stichting VNS was ook: Suriname heeft weer toekomst. 

De stg.VNS komt binnenkort met een  groep van 22 personen naar Suriname, waaronder Europarlementariër mr .A.A.M.Manders, om samen met de minister van Buitenlandse Zaken te spreken over subsidiemogelijkheden vanuit Brussel voor Suriname. De stichting roept alle Surinamers op eendrachtig te werken aan de opbouw van Suriname. Vraag niet wat de regering voor jou kan doen, maar wat jij kan doen voor de ontwikkeling van ons geliefd Suriname 

Namens het bestuur van de stichting VNS                                         

www.stichting-vns.nl 

Roy Ho Ten Soeng

error: Kopiëren mag niet!