Crisis op de arbeidsmarkt, “wrokoman no dé !”

Er is een enorm tekort aan arbeidspotentieel. Er is geruime tijd een trend waarbij er in de verschillende sectoren geen arbeidskrachten te vinden zijn. Gekwalificeerde arbeidskrachten trekken uit het land, onder meer naar Guyana waar het minimumloon onlangs nog naar US$ 290 is opgetrokken. In Suriname ligt het minimumloon rond de US$ 175.

Volgens Melvin Bouva (NDP – zie foto top) is de situatie op de arbeidsmarkt zeer zorgelijk. Met het oog op de te verwachten economische opleving in de verschillende sectoren over enkele jaren als gevolg van de ontwikkeling in de olie- en gasindustrie, vreest het Assembleelid dat er straks niet voldoende arbeidskrachten beschikbaar zullen zijn. Bouva vindt dat er serieus een beleid moet komen waarbij gekwalificeerde arbeidskrachten in het land behouden kunnen worden.

De parlementariër sneed dit onderwerp dinsdag aan tijdens de debatten rond de ontwerpwet Instelling Productschappen. Behalve voor productie stimulerende wetten en maatregelen ziet hij dat de beschikbaarheid van arbeidskrachten als één van de belangrijke randvoorwaarden daarvoor. Bouva vroeg de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken om serieus naar dit probleem te kijken. Er zal niet alleen voor de uitstroom van arbeidskrachten beleid moeten worden ontwikkeld, maar ook aan de instroom moet gewerkt worden. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zou volgens Bouva bijvoorbeeld meer vaktechnische trainingen en opleidingen moeten aanbieden zodat aan de behoefte op de arbeidsmarkt kan worden voldaan.

Wrokoman no dé!

Mahinder Jogi (VHP) sprak  van een crisis op de arbeidsmarkt. De praktijk wijst volgens hem uit, dat arbeidskrachten tegenwoordig heel moeilijk te vinden zijn in de verschillende sectoren. Jogi is het helemaal eens met Bouva, die oproept voor een gericht beleid om te kunnen voorzien in arbeidskrachten.

Het Assembleelid vindt dat gelet op de economische ontwikkelingen de komende jaren Suriname er niet aan ontkomt om arbeidskrachten uit het buitenland te halen voor die sectoren waar Surinamers niet voor te vinden zijn. Het beleid van de regering om visumvrij naar Suriname te kunnen komen juicht Jogi tegen deze achtergrond ten zeerste toe.

Zijn fractiegenoot Dew Sharman wijst erop, dat er nu een groot tekort is aan veldarbeiders in de agrarische sector. Het feit dat voorlopig vluchten uit Haïti zijn stopgezet drukt zwaar op dit tekort. Het is algemeen bekend dat voornamelijk Haïtiaanse arbeidskrachten in de agrarische sector werkzaam zijn. 

SS

error: Kopiëren mag niet!