Op weg naar Keti Koti 2022 – Deel 25

Keti Koti 1863-2022

De oude stempel

In verband met Keti-Koti werd aan het publiek gevraagd wie zij als bijzondere Surinaams creoolse persoonlijkheid kan noemen. Zonder enige aarzeling werden politieke figuren als Pengel, Arron, Wijntuin, Bruma, Sedney, Redmond, De Ziel en Essed, genoemd. Een aantal respondenten doken verder de geschiedenis in en schoven De Kom, Koenders, en andere markante figuren uit het verleden naar voren. Een enkeling haalde aan, dat Boni het meest tot haar spreekt.

 Scholing en vorming

Een van de oude stempel merkte op, dat vanaf de slaventijd er mensen zijn opgestaan, die het hebben opgenomen voor de onderdrukten en hebben bijgedragen aan scholing en vorming van de samenleving. De Evangelische Broedergemeente zette zich in met onderwijs en beroepsopleidingen.

Inspiratie

Aankomende ambachtslieden, zoals kleermakers, meubelmakers en timmerlieden, leerden de kneepjes van het vak in de praktijk bij een baas. Keti Koti verloste Suriname. Emancipatie inspireerde het nationalisme en ondernemerschap.

Bezieling

Landgenoten voelden zich geroepen om te ondernemen, zich in te zetten om Suriname vooruit te helpen.  De bezieling was van dien aard, dat veelal bij het opzetten van bedrijven 1 juli als oprichtingsdatum werd gekozen.

Handelsinstituut Paramaribo

Op 1 juli 1947 werd het Handelsinstituut Paramaribo opgericht. Er werden cursussen algemene ontwikkeling, handelscorrespondentie in meerdere talen, machineschrijven (typen), stenografie enzovoorts, verzorgd.  Menig leidinggevende in Suriname waaronder volksvertegenwoordigers, bankdirecteuren, captains of industrie hebben leren typen bij het opleidingsinstituut Paramaribo van oprichter Leter. 

Mona Lisa 

De tachtiger Nita Olf-Landvreugd esthéticienne van beroep (zie foto), had het over het sentiment dat de Dag der Vrijheden bij haar en haar tijdgenoten heeft opgeroepen. Zij richtte Mona Lisa, de eerste Surinaamse Kappers- & Estheticienneschool op, om het kapper- en schoonheid vak uit te oefenen en het volk te onderwijzen en daarmee de schoonheid van Suriname te accentueren. Tot en met 2015 leverde haar school voor beroepsonderwijs meer dan drieduizend door de staat erkende gediplomeerden in het kapper en schoonheid vak af.

Wordt vervolgd.

HD

error: Kopiëren mag niet!