FSA vraagt duidelijkheid in kwestie visvergunningen voorafgaand aan Caricom-top

De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) vindt dat de regering c.q. de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) voorafgaand aan de 43e Caricom vergadering van staatshoofden en regeringsleiders nadrukkelijk duidelijkheid moet verschaffen aan de agrarische sector en de Surinaamse bevolking in de kwestie van het verstrekken van visvergunningen aan illegale Guyanese vissers. 

De FSA verwacht dat tijdens de Caricom-topvergadering die van 3 tot 5 juli in Paramaribo wordt gehouden het onderwerp van visvergunningen ongetwijfeld minimaal bilateraal ter sprake zal komen. Voor zover internationale samenwerking en gesprekken plaats dienen te hebben, dient het onderwerp te gaan over beveiliging en handhaving van geldende wetgeving. Niet over het omzeilen of ombuigen van regelgeving op een wijze, die Suriname en de duurzaamheid van de visserijsector, op geen enkele wijze ten goede komt, zo stelt de FSA in een brief  aan minister Albert Ramdin van BIBIS.

Illegale Guyanese vissers

De FSA zegt dat de agrarische sector sinds augustus 2021 gewezen op de illegaliteit, onuitvoerbaarheid en schade van het verstrekken van visvergunningen aan illegale vissers. De minister van BIBIS heeft publiekelijk nimmer de argumentatie weerlegd of zelfs gemotiveerd weersproken, zegt de FSA. Er is aangegeven, dat nader onderzoek nodig was en plaatsvindt, maar het resultaat daarvan is nooit openbaar gemaakt. 

De agrarische sector heeft de vraag gesteld welk voordeel Suriname kan hebben bij het toelaten van illegale buitenlandse visserij met onwettige vergunningen. Deze vraag is nimmer beantwoord. 

De FSA constateert we,l dat er oneigenlijke druk wordt uitgeoefend op leden van de (visserij)branche-organisatie die de afgelopen maanden vormen aannemen die niet langer geheim kunnen blijven. De FSA noemt hierbij media aanvallen, pogingen tot criminaliseren, disruptie van bedrijfsvoering en karaktermoord door het verspreiden van geruchten. De agressie en pogingen nemen volgens de FSA toe en de signatuur van machtsmisbruik zijn herkenbaar. 

De FSA benadrukt weer het belang van de geldende procedures en regelgeving, waaronder het publiekelijk toegankelijk gedeelte, zoals de daartoe bestemde registers. De organisatie vraagt de openbaarmaking van de overeenkomsten of toezeggingen die in augustus 2021 namens Surinaamse functionarissen zijn gedaan aan de Guyanese regering en de voorwaarden daarvan. Ook wil de FSA weten wat het vermeend voordeel voor Suriname van deze afspraken is, en de huidige stand van zaken van de toezeggingen, toelatingen en het vermeend gedoogbeleid naar Guyanese vissers toe. 

BIBIS zwijgt

Ondanks herhaaldelijk schriftelijke verzoeken voor duidelijkheid blijft de minister van BIBIS volgens de FSA zich in zwijgen verhullen. “Dit, op een moment dat de Guyanese regering zich publiekelijk uitlaat, agressief naar het Surinaams belang toe opstelt en een andere voorstelling van de stand van zaken geeft dan de Surinaamse regering tot nu toe heeft erkend of bekend gemaakt heeft”, aldus de FSA. 

Ze herhaalt de oproep tot naleving van wet- en regelgeving in het nationaal belang dat behoort te prevaleren en Surinamers toebehoort. Natuurlijke hulpbronnen zijn volgens de FSA eigendom van de natie en dienen ingezet te worden voor economische-, sociale- en culturele ontwikkeling. Het dient effectief te worden beschermd, doelende op de visserijsector, aldus de FSA.

SS

error: Kopiëren mag niet!